Rozwój na bazie doświadczeń klienta

Możliwość komentowania Rozwój na bazie doświadczeń klienta została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Rozmowa z Mariuszem Łukasiewiczem, Prezesem Zarządu BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o

Mariusz Łukasiewicz, Prezes Zarządu BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o fot. mat. prasowe

W I półroczu 2019 rynek faktoringo­wy w Polsce zanotował aż 21-procen­towy wzrost obrotów. Jaką pozycję zajmuje na nim BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.?
Jesteśmy liderem tego dynamicznie rozwija­jącego się rynku. W 2018 roku nastąpiła fuzja BGŻ BNP Paribas Faktoring z wydzieloną częścią faktoringową Raiffeisen Polbank. W efekcie, mamy 20-procentowy udział w rynku, obsługujemy około dwóch tysięcy klientów, współpracujemy z 80 tys. ich kon­trahentów. Jesteśmy spółką faktoringową, należącą do Grupy BNP Paribas Factoring, lidera na międzynarodowym rynku fakto­ringu, dysponującego 50-letnim doświad­czeniem oraz siecią spółek funkcjonujących w 17 krajach Europy, Azji i Afryki. BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. w Polsce działa od 2006 roku. Korzystając z doświadczeń światowej grupy oferujemy rozwiązania dla globalnych firm, których celem jest jedno­lite podejście do faktoringu we wszystkich podmiotach. Jednocześnie, w swojej ofercie mam też propozycje dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mamy wydzielone linie biznesowe do obsługi różnych grup klientów od międzynarodowych korporacji do mi­kroprzedsiębiorstw. Nasza oferta jest pod tym względem uniwersalna.
Korzystając z usług faktoringowych przedsię­biorca poprawia płynność finansową firmy, stabilizuje i uporządkowuje przepływy finan­sowe dzięki skróceniu okresu spływu należ­ności, minimalizuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Wielu klientów przyznaje, że po skorzystaniu z naszych usług ma wreszcie przejrzyście prowadzone finanse, co znacznie zwiększa ich możliwości biznesowe.

Chyba nie każdego przedsiębiorcę stać na faktoring?
Duże i stabilne firmy świadczące usługi fakto­ringowe, będące częścią grup bankowych, mają stabilne i dostępne ceny tych usług. Poza tym, zawsze można wybrać sobie ściśle dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa zakres świadczo­nych usług. Opinia o wysokich cenach fakto­ringu, to m.in. efekt rozwoju oferty startupów fintechowych na tym rynku, których oferta jest rzeczywiście dość droga.

Jakie trendy będzie wyznaczał nowy lider rynku faktoringowego w Polsce?
Fuzja z Raiffeisenem była tylko pierwszym etapem naszej strategii rozwoju. Teraz głów­nym celem jest dalsza digitalizacja działalności umożliwiająca nam stworzenie i doskonalenie oferty w oparciu o rozwój relacji z klientem, jego doświadczenia i opinie. Innymi słowy, będziemy działać jak małe, zwinne fintechy, ale w odróżnieniu od nich, będziemy dyspono­wać rozwiniętą siecią lokalnych doradców, wyposażonych w coraz doskonalsze narzędzia informatyczne. Tym samym, możemy idealnie dopasować naszą ofertę nawet dla najmniejsze­go odbiorcy. Zbudowanie takiego, pierwszego w Polsce, systemu wymaga stworzenia nowej architektury technologiczno – informacyjnej (ICT). Jesteśmy właśnie na etapie jej tworzenia.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone