Rozwijamy niezależność energetyczną naszych klientów

Możliwość komentowania Rozwijamy niezależność energetyczną naszych klientów została wyłączona Aktualności, firma tygodnia, Inwestycje, It

Z Leszkiem Nicgorskim, dyrektorem generalnym Eneria Sp. z o.o. rozmawia Milena Zarabska

 

Leszek Nicgorski dyrektor generalny Eneria Sp. z o.o fot. mat. prasowe

Eneria jest polską firmą działającą od ponad 20 lat w ramach międzynarodowych struktur. Jakie były najważniejsze etapy rozwoju firmy?

Energia to nasza pasja – fascynuję nas jej siła, potencjał i rozmach. Natomiast każda najśmielsza inwestycja i plan potrzebują partnera, który będzie ich motorem napędowym. Eneria rozumie te potrzeby jak mało kto. Od ponad 20 lat dajemy ludziom i ich firmom energię do działania.

Dzięki kompleksowej realizacji budowy stacji GPZ 110/20 kV dla potrzeb zasilania fabryki opon Michelin w Olsztynie w 2005 roku, rozwinęliśmy dział instalacji elektrycznych, który prężnie działa do dziś. Wartość tej inwestycji opiewała na 14M€, a moc całkowita stacji to 60Mwe.

W latach 2005-2006, podjęliśmy się projektu modernizacji lokomotyw SM42 (6Dg) przy użyciu nowoczesnych silników C27. Zabieg ten zwiększył ekonomię użytkowania tych lokomotyw o ponad 30%. Modernizacja ta pozwoliła nam wejść na rynek kolejowy. Na dzień dzisiejszy wprawiliśmy w ruch ponad 340 lokomotyw w Polsce z silnikami CAT C27 i 351. Na rynku OZE, w latach 2007 – 2013, ówczesny dział realizacji farm wiatrowych, zrealizował największą inwestycję dla Iberdrola Kisielice o mocy całkowitej 69MWe (46WTG). W 2018 roku, zakres usług Enerii został rozszerzony o kompleksowe rozwiązania w sferze fotowoltaiki. Z kolei, na rynku morskim, w latach 2008- 2009, zrealizowaliśmy dostawy 16 silników napędu głównego CAT C280-16 (łączna moc ponad 80 MW) dla stoczni Remontowa Shipbuilding, (armator Tidewater Marine). W latach 2011-2014, natomiast dostarczyliśmy 44 agregaty CAT 3512 o łącznej mocy 75MWe dla stoczni Remontowa Shipbuilding, (armator Edison Chouest Offshore i Gulfmark Offshore). Rok 2012 był przełomowym dla rozwoju kogeneracji. Jako jedną z pierwszych dostaw wysokosprawnych układów kogeneracyjnych CAT G3520 3x2MWe zrealizowaliśmy dla ECO Kutno. Energetyczne trendy czynią gaz ziemny coraz popularniejszym paliwem dla przemysłu, energe – tyki i odbiorców indywidualnych, a dla nas staje się to nową gałęzią biznesu.

W 2017 roku nastąpiło otwarcie nowej siedziby firmy w Łomiankach pod Warszawą oraz otwarcie jedynej autoryzowanej hali serwisowej do napraw głównych Caterpillar w Polsce – w Będzinie.

W tym roku przekazaliśmy do eksploatacji największą w ostatnich latach inwestycję w Polsce dotyczącą budowy układów wysokosprawnej kogeneracji, opartej na silnikach spalinowych dostarczając je do JSW S.A. Są to trzy gazowe zespoły kogeneracyjne CAT CG260-16 o mocy łącznej 12 MWe i 13 MWt.

Oferta firmy związana jest z szeroko pojętym bezpieczeństwem energetycznym. Co to oznacza?

Dla niektórych przedsiębiorców nawet krótkotrwała przerwa w dostawach energii elektrycznej skutkować może potężnymi stratami. Niestety, ze względu na coraz częstsze i groźniejsze anomalie atmosferyczne oraz techniczne problemy systemu elektroenergetycznego, polskie firmy często stają w obliczu takiego niebezpieczeństwa.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być dostarczane przez nas autonomiczne jednostki kogeneracyjne oraz agregaty prądotwórcze diesel, gwarantujące stabilność i pewność dostaw energii. Dzięki zastosowaniu wspomnianych rozwiązań zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne m.in. fabrykom, szpitalom, centrum danych, oraz obiektom strategicznym.

Jak ważnym segmentem działalności firmy jest energia odnawialna?

To dla nas priorytet. Wykorzystujemy energię odnawialną i dbamy o spełnianie najnowszych norm ekologicznych. OZE oraz ograniczanie emisji, mają duży wpływ na naszą działalność, gdyż produkty CAT przechodzą ciągłą ewolucję dostosowując się do wysokich wymagań emisyjnych. Fotowoltaika jest teraz motorem rozwoju energetyki OZE w Polsce. Prawo energe – tyczne wspiera tego typu inwestycje.

Czym są inteligentne systemy elektroenergetyczne (smart grids) i w jakim zakresie oraz dla jakich klientów rozwiązanie te są oferowane przez firmę?

Inteligentny system dostawy energii smart grids dostarcza odbiorcom energię elektryczną lub szerzej – usługi energetyczne – z wykorzystaniem środków IT, zapewniając przy tym obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, także odnawialnej. Magazyny energii CAT cieszą się zainteresowaniem wśród klientów prowadzących działalność produkcyjną, wrażliwą na wahania w dostawie energii elektrycznej.

Ponadto, magazyny energii doskonale wpisują się w trendy rynkowe, gdzie technologie magazynowania energii zaczynają cieszyć się coraz większą popularnością, a niejednokrotnie stają się koniecznością wraz ze wzrostem udziału OZE w rynku energii, czy rozwojem elektromobilności.

Proszę wymienić najważniejsze kierunki rozwoju i największe planowane inwestycje rozwojowe przez firmę Eneria w najbliższych latach.

Rozwój firmy Eneria to przede wszystkim niezależność energetyczna naszych klientów. Możemy to osiągnąć dzięki wdrożeniu nowych produktów dla sektora kogeneracji, rozwoju wsparcia finansowego realizacji projektów energetycznych jak i najmu długoterminowego urządzeń marki CAT.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone