Rozbudowa kolei szansą dla H. Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych

Możliwość komentowania Rozbudowa kolei szansą dla H. Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, It

Z Hubertem Stępniewiczem, prezesem zarzadu H. Cegielski, rozmawia Marcin Prynda

Hubert Stępniewicz, prezes zarzadu H. Cegielski, fot. mat. prasowe

Podczas II Kongresu Kolejowego w Warszawie przedstawiono m.in. strategiczne założenia dotyczące budowy CPK i  programu rozwoju kolei w Polsce. Czy te wielkie plany rozbudowy i modernizacji kolei są szansą na szybki rozwój H. Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych?

Plany rozbudowy i modernizacji kolei postrzegamy jako istotną szansę dla Spółki. Widzimy perspektywę kolejnych inwestycji taborowych, zarówno na rynku przewozów dalekobieżnych, jak przewozów regionalnych/aglomeracyjnych, i mocno się do niej przygotowujemy. Ostatnie trzy lata skupialiśmy się na wdrożeniu programu restrukturyzacji, dzięki któremu zbudowaliśmy sprawną organizację w wymiarze produkcyjnym i logistycznym. Ponad pięciokrotnie zwiększyliśmy sprzedaż, odbudowaliśmy rentowność. Znacząco rozszerzyliśmy nasze kompetencje w zakresie badań i rozwoju. Obecnie uczestniczymy w dialogu technicznym prowadzonym przez NCBiR oraz PKP Intercity na opracowanie i dostawę konfigurowalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które spełnią oczekiwania przyszłych użytkowników. Jest to projekt w wielu aspektach bardzo innowacyjny. Widzimy w nim szansę, by rozwinąć nasze portfel produktów. Nasze doświadczone biuro konstrukcyjne nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które można będzie wykorzystać np. w tym projekcie.

Proszę wymienić najważniejsze projekty realizowane przez Fabrykę z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych, w tym unijnych.

Fabryka Pojazdów Szynowych w ostatnich 3 latach pozyskała zamówienia o wartości blisko 1,2 mld zł netto. W ubiegłym roku, 5 miesięcy przed terminem, dostarczyliśmy do PKP Intercity 90 zmodernizowanych wagonów na prędkość 160 km/h za kwotę 333 mPLN. Obecnie pracujemy nad dostawą 5 typów nowych wagonów pasażerskich w pełni zgodnych z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności, przeznaczonych do jazdy z prędkością 200 km/h. Realizujemy dostawę wagonów specjalnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP, jak również modernizacją wagonów restauracyjnych oraz lokomotyw manewrowych.

Jednocześnie rozwijamy projekt innowacyjnego zespołu trakcyjnego wyposażonego w podwójny zespół napędowy (elektryczny i spalinowy). Pojazd PLUS jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na nowoczesny pojazd oferujący możliwość poruszania się po wszystkich szlakach kolejowych z jednoczesnym niskim kosztem eksploatacji, wysokim komfortem podróży i troską o środowisko naturalne. Dzięki poszerzeniu oferty produktowej Spółki o pojazdy dwunapędowe zbudujemy szerokie kompetencje w zakresie całej rodziny pojazdów trakcyjnych.

Czy produkty H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych kierowane są również na rynki zagraniczne ?

Tworzymy pojazdy z potencjałem sprzedaży w Polsce i na rynkach zagranicznych. Dla przykładu, nowe wagony TSI odpowiadają najwyższym standardom techniki europejskiej. Wagony te będą eksploatowane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Zespół trakcyjny PLUS również jest projektowany z uwzględnieniem potrzeb rynków zagranicznych.

Jedną z barier rozwoju, które spotykamy, są długotrwałe i kosztowne procedury dopuszczeniowe oraz szereg indywidualnych wymagań poszczególnych krajów. Oczekujemy jednak, że z sukcesem wejdziemy na rynki zagraniczne.

Spółka H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych podpisała umowę na modernizację 10 wagonów na wagony restauracyjne.  Na czym polega wyjątkowość tego przedsięwzięcia?

Projekt każdego wagonu restauracyjnego jest wyjątkowy ze względu na jego złożoność i szereg wyzwań konstrukcyjnych. Dążymy do tego, by nasze wagony wyróżniały się jakością wykonania docenianą przez przewoźników i pasażerów. Mamy nadzieję, że podobnie jak w przypadku użytkowanych już wagonów typu 407 modernizowane przez naszą Spółkę wagony restauracyjne zostaną pozytywnie odebrane przez pasażerów

H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych i trzy inne, znane firmy będą odbiorcami technologii dla rozwiązań startapów, których rekrutacja rozpocznie się w ramach programu akceleracji INDUSTRYLAB II. Na czym polega to przedsięwzięcie i jakie korzyści płyną z niego dla fabryki?

Oczekujemy, iż w ramach Akceleratora Innowacji Przemysłowych zetkniemy się z ciekawymi projektami, które uzupełnią bądź rozwiną wachlarz innowacji wprowadzanych w naszych pojazdach bądź wesprą nas w poprawie organizacji firmy. W szczególności interesują nas projekty z obszarów Smart City, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz Biogospodarka. Z drugiej strony, dla dojrzałych koncepcji prezentowanych przez startupy stworzymy przestrzeń do wdrożenia i komercjalizacji. Jest to przykład kooperacji opartej na modelu win-win, gdzie młodzi twórcy nowych technologii we współpracy z uznanym przedsiębiorcą, takim jak FPS, mają szansą na wdrożenie swoich pomysłów. Wówczas obie strony przyśpieszają rozwój swoich organizacji.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone