Rewolucja ciepłownicza na terenach Gdyni i Wejherowa

Możliwość komentowania Rewolucja ciepłownicza na terenach Gdyni i Wejherowa została wyłączona Inwestycje

W dniu dzisiejszym (15 lutego 2018 r.) w NFOŚiGW zawarto umowę w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia, które będzie realizowane na terenie Gdyni i Rumi. Beneficjentem unijnego działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (OPEC). Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski i Prezes Zarządu OPEC Janusz Różalski.

Zasadniczym celem realizacji tej inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez OPEC przez ograniczenie strat na dystrybucji ciepła na sieciach Gdynia-Rumia, za pośrednictwem których przysyła się około 88% ciepła dystrybuowanego do odbiorców tego przedsiębiorstwa.

Projekt przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych (1 568 tony równoważnika CO2/rok) oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (11 601 GJ/rok). Ponadto przewiduje się spadek emisji pyłów: 0,57 Mg/rok.

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa została rozłożona na trzy i pół roku, od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. Koszt całkowity projektu wynosi 18 419 250 zł, przy czym wnioskowane dofinansowanie to 9 454 000 zł, a resztę środków Spółka wygospodaruje jako wkład własny.

Materiały prasowe: NFOŚiGW

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone