#RokChmury2020

Możliwość komentowania #RokChmury2020 została wyłączona Aktualności, Biznes, It, porady ekspertów

Renesans chmury. Jakie strategie chmurowe wybiorą polskie firmy?

Mariusz Chudy, Dyrektor Zarządzający, Accenture Intelligent Cloud and Infrastructure fot. mat. prasowe

Chmura obliczeniowa nabrała na znaczeniu dopiero w latach 2006 i 2007. W 2006 roku Amazon uruchomił serwis AWS oferujący usługi IaaS. Pierwszeństwo dało przewagę konkurencyjną AWS, która trwa do dzisiaj. W 2007 roku firmy IBM, Microsoft i Google zaczęły również inwestować w chmurę obliczeniową. W 2012 roku wartość rynku chmury publicznej przekroczyła 100 miliardów dolarów i od tego czasu rośnie w tempie dwucyfrowym. Dzisiaj nasycenie usługami chmurowymi w Stanach Zjednoczonych wynosi ok. 90%, a w Europie Zachodniej od 40% do 60%. Niestety w Polsce adaptacja chmury wynosi ciągle około 10-20% . Jednak cyfrowa transformacja ponownie zyskuje na popularności.

Coraz więcej firm decyduje się na umieszczanie aplikacji w chmurze. Wyłaniają się też pierwsze firmy, które traktują chmurę obliczeniową jako strategię, a nie tymczasowe rozwiązanie problemów operacyjnych. Firmy dostały też bardzo mocne wsparcie z rynku. Z jednej strony pojawiły się inicjatywy takie jak Operator Chmury Krajowej, z drugiej strony globalni dostawcy chmury publicznej tacy jak Google decydują się na inwestycje w Polsce

Zarządzający dostrzegają korzyści w chmurze np. szybsze wydawanie oprogramowania, nowe funkcjonalności biznesowe, automatyzacja, skalowalność i niezawodność infrastruktury. Europa (w odróżnieniu od USA) najprawdopodobniej pójdzie w scenariusz chmury hybrydowej w najbliższych latach. Ze względu na wysoki dług technologiczny, regulacje i większą niechęć do migracji danych do chmury, polskie firmy również będą podążać w kierunku chmury hybrydowej. Chmura hybrydowa to połączenie chmury prywatnej (w lokalizacji firmy) z chmurą publiczną. Ogólna strategia wejścia do chmury nie wystarczy, każda branża charakteryzuje się innymi ograniczeniami i korzyściami płynącymi z rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową.

Finanse i bankowość

Analizując sektor finansowy warto sięgnąć do przykładów firm, które już dzisiaj czerpią korzyści z chmury obliczeniowej. Najbliższym dla rodzimego rynku jest Santander bank, który już dawno zdefiniował strategię chmurową. W pierwszej kolejności Santander zbudował chmurę prywatną, do której został zmigrowany bank macierzysty (Hiszpania), kraje Europy Zachodniej oraz Ameryki Łacińskiej. Następnie zdecydował się na utworzenie „Cloud Center of Excellence” po to, aby zmigrować wybrane środowiska do chmury Microsoft Azure. Polski sektor finansowy zmaga się z dużą niepewnością związaną z regulacjami UE i KNF. Mimo regulacji największe banki w Polsce coraz poważniej myślą o korzystaniu z chmury. Część banków już dzisiaj przechowuje niekrytyczne aplikacje w chmurze. Stanowią one jeszcze ułamek całej architektury, ale jest to dobry początek.

Energetyka, przemysł paliwowy i wydobywczy

Sektor energetyczny jest również sektorem regulowanym ze znaczącym udziałem kapitału państwowego. Oznacza to sytuację podobną do branży finansowej, gdzie uczestnicy rynku bardzo uważnie będą wybierać aplikacje i dane, które można zmigrować do chmury publicznej. Ponieważ przetwarzanie danych na terenie kraju jest tutaj nie bez znaczenia lokalizacja danych będzie jednym z kluczowych czynników sukcesu.

FMCG i handel detaliczny

Przykładem dużej transformacji chmurowej w branży FMCG jest migracja systemu SAP i towarzyszących aplikacji firmy Calsberg do chmury Microsoft Azure. Podstawowym wyzwaniem była rozproszona charakterystyka biznesu, ponieważ Calsberg jest obecny w ponad 150 krajach i zarządza 140 różnymi markami. Branże FMCG i retail mają najłatwiejszą sytuację, ponieważ nie obowiązują ich twarde regulacje jak w przypadku sektorów finansowego i energetycznego. Z drugiej strony sektor ten jest pod ciągłą presją kosztową ze względu na niskie marże i dużą konkurencję. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie chmura publiczna. Chmura przeżywa renesans w Polsce ze względu na coraz lepsze uwarunkowania rynkowe i gotowość firm do śmiałych inwestycji w nowe technologie. Jak pokazują przykłady największych transformacji chmurowych firmy decydują się na migrację do chmury publicznej ze względu na presję kosztową i chęć wdrażania innowacji, bez których konkurencja na globalnym rynku nie jest możliwa. Rynek sprzyja takim decyzjom, więc możemy spodziewać się szybkiego wzrostu wykorzystania usług chmurowych w najbliższych latach.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone