Przedsiębiorcy doceniają dobry klimat inwestycyjny i dobre wyniki gospodarcze Polski

Możliwość komentowania Przedsiębiorcy doceniają dobry klimat inwestycyjny i dobre wyniki gospodarcze Polski została wyłączona Polski Kapitał

Po pozytywnych danych dotyczących wzrostu PKB i inwestycyjnym odbiciu w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja budowlano-montażowa była w styczniu br. wyższa o 34,7% niż przed rokiem.

W ramach tylko jednego, największego w UE programu operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko – realizowanych jest ponad  1,5 tys. inwestycji o wartości 130 mld zł – mówi Jerzy Kwieciński. Fot. mat. prasowe

 

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych kształtowała się na poziomie wyższym o 30,7% w porównaniu ze styczniem 2017 r i była największa w skali roku od 2007 r. Wszystkie działy budownictwa odnotowały w styczniu 2018 r. wzrost produkcji:

– podmioty specjalizujące się we wznoszeniu budynków o 38,0%,

– jednostki zajmujące się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi o 36,9%,

– jednostki, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 27,6%.

Do wzrostu produkcji budowlano-montażowej najbardziej dołożyły się przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem mieszkaniowym  – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. – Te dane korespondują z tym, co wiemy o rynku mieszkaniowym. W zeszłym roku oddano do użytkowania prawie 180 tys. mieszkań, czyli 4,6 na 1000 mieszkańców. To najwyższy wynik po 1990 roku. Dobrą koniunkturę potwierdzają dane o liczbie pozwoleń na budowę wydanych w ciągu ostatniego roku. Liczba ta wzrosła o 18,5% – wydano ich przez 12 miesięcy aż 256,5 tys. – powiedział Jerzy Kwieciński.

Dodał, że duży udział we wzroście produkcji budowlano-montażowej mają inwestycje realizowane z pomocą środków unijnych.

W ramach tylko jednego, największego w UE programu operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko – realizowanych jest ponad  1,5 tys. inwestycji o wartości 130 mld zł. To drogi, koleje, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, czyli wszystko to, co decyduje o wyniku produkcji budowlano-montażowej  – ocenił Kwieciński. Oczekujemy, że dane dotyczące kolejnych miesięcy powinny podtrzymać ten pozytywny trend. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że przyspieszenie ma bardzo szeroki zakres i obejmuje wszystkie działy budownictwa– zapowiedział minister.

Zwrócił także uwagę, że wiele inwestycji drogowych i kolejowych w tej perspektywie unijnej realizowana jest w systemie projektuj i buduj.

A to  oznacza, że wiele robót jest w toku lub jeszcze w przed nami. W naszej ocenie dynamika produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2018 r. będzie na zbliżonym poziomie – skomentował.

W ocenie Kwiecińskiego przedsiębiorcy doceniają dobry klimat inwestycyjny i dobre wyniki gospodarcze Polski. Według badań PAIH klimat inwestycyjny zagraniczne firmy oceniły najwyżej od ponad dekady.

Zmieniamy też prawo. W styczniu zeszłego roku weszła w życie tzw. ustawa deregulacyjna, która uprościła wiele kwestii związanych z procesem budowlanym. Realizujemy kolejne ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Konstytucji biznesu. Coraz bliżej jest też do zakończenia prac nad reformą specjalnych stref ekonomicznych – powiedział Kwieciński. 

Źródło: Biuro Prasowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju