Potencjał Oświęcimia jest coraz lepiej wykorzystywany

Możliwość komentowania Potencjał Oświęcimia jest coraz lepiej wykorzystywany została wyłączona Samorząd

Z Januszem Chwierutem, Prezydentem Miasta Oświęcim rozmawia Ryszard Żabiński

Janusz Chwierut, prezydent miasta Oświęcim

 

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie  brał Pan udział w panelu poświęconym rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Jakie wnioski płyną z tej dyskusji? Czy polityka samorządów w tym zakresie, zgodnie z unijnymi zaleceniami, ma kompleksowy i zintegrowany charakter?

Rewitalizacja terenów zdegradowanych w miastach stanowi szansę na rozwój lokalny oraz stwarza warunki do wykorzystania istniejącego w nich możliwości.

Potencjał Oświęcimia koncentruje się zarówno wokół charakterystycznych dla sąsiedniego Śląska bogatych tradycji przemysłowych, jak i utożsamianej z Małopolską turystyki. Rozpoznawalność Oświęcimia w kontekście istnienia na jego obszarze Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jest obecnie dominującym powodem odwiedzin miasta przez turystów. Były KL Auschwitz-Birkenau odwiedza rocznie ponad 2 mln turystów. Od kilku lat samorząd prowadzi intensywne działania zmierzające do zachęcenia turystów do pozostania tutaj dłużej i zwiedzenia Oświęcimia oraz poznania jego 800-letniej historii.

Jakie są doświadczenia  i osiągnięcia Oświęcimia w tym zakresie?

Projektem rewitalizacyjnym opartym na potencjale ruchu turystycznego Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau, jest Oświęcimska Przestrzeń Spotkań. Jest to kompleksowy projekt rewitalizacyjny, w ramach którego planuje się zagospodarowanie przestrzeni miejskiej infrastrukturą tworzącą pomosty prowadzące od miejsca tragicznej historii do życia współczesnego miasta. Takie przedsięwzięcie to z jednej strony stworzenie „przestrzeni spotkań” służącej refleksji i szukaniu przesłania płynącego z Auschwitz, a z drugiej wykreowanie przestrzeni i obiektów dla mieszkańców miasta i osób go odwiedzających. Głównym elementem projektu jest kładka dla pieszych na rzece Sole autorstwa Jarosława Kozakiewicza. Obiekt ma formę wstęgi skręcającej się wokół własnej osi o 180 stopni w swej środkowej części, w dolnej części konstrukcji mostu znajduje się wąski korytarz co powoduje, że odwiedzający wchodzą w ciemne miejsce, a następnie zmierza ku światłu. Kładka połączy Miejsce Pamięci i miasto Oświęcim jako symboliczne przejście „od śmierci do życia”. Obecnie staramy się o dofinansowanie z środków UE dla tego niezwykłego projektu. Oświęcimska Przestrzeń spotkań jest projektem rewitalizacyjnym, którego celem jest wykreowanie nowych przestrzeni publicznych w mieście oraz wydłużenie czasu pobytu zwiedzających.

Kładka dla pieszych na rzece Sole autorstwa Jarosława Kozakiewicza, wizualizacja

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Oświęcimia w latach 2014 – 2018, w czasie trwania Pana kadencji na stanowisku prezydenta miasta?

W ostatnich kilku latach miasto Oświęcim dynamicznie się rozwija, zarówno poprzez realizację inwestycji w sektorze prywatnym jak i publicznym. W marcu br. otwarta została 5 kilometrowa obwodnica miasta wraz z pierwszym oświęcimskim mostem na rzece Wiśle. Obwodnica jest jedną z kluczowych tras w Małopolsce Zachodniej, umożliwia lepsze skomunikowanie Oświęcimia z Krakowem i Śląskiem, a także ułatwia dojazd do firmy Synthos S.A. oraz miejskiej strefy gospodarczej.

W ubiegłym roku zakończyliśmy także modernizację krytej pływalni. Była to jedna z największych inwestycji sportowych w mieście. Koszt przebudowy obiektu wyniósł ponad 50 mln zł, z czego ponad 21 mln. pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzisiaj mieszkańcy, sportowcy oraz turyści mogą korzystać z nowoczesnego obiektu z basenem olimpijskim, strefą rekreacyjną i wypoczynkową.

W czasie tej kadencji zakończyliśmy realizację projektu poprawiającego warunki dla rozwoju biznesu w Oświęcimiu. Szczególnie intensywny progres zanotowała branża turystyczna, w tym usługi hotelowe. W 2017 r. otwarto m.in. 4 gwiazdkowy Hotel Imperiale, a w 2018 r. swoją działalność rozpoczął Hotel Hamptom by Hilton. Obecnie w Oświęcimiu mamy 5 hoteli oraz liczne hostele i apartamenty. Liczba miejsc noclegowych zwiększyła się z ok. 600 w 2016 r., do ok. 1500 w 2018 r.

Dużą wagę przywiązujemy do przestrzeni publicznych i aktywnego spędzania czasu wolnego. Realizujemy nowe parki i tereny rekreacyjne a oświęcimskie bulwary stały się ulubionym miejscem spędzania czasu przez mieszkańców jak i turystów.

Działania podjęte w sferze społeczno-gospodarczej przekładają się na wzrost jakości życia oświęcimian oraz lokalny rynek pracy.

Ta kadencja to także wysoka efektywność pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje infrastrukturalne, ale także działania w sferze społecznej i publicznej. W latach 2014-2018, miasto pozyskało ponad 65 mln zł ze środków unijnych oraz ponad 31 mln ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Przytoczone tutaj działania pokazują, iż Oświęcim ma ogromny potencjał i intensywnie się rozwija dlatego serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia naszego Oświęcimia.