Politechnika przeciw epidemii

Możliwość komentowania Politechnika przeciw epidemii została wyłączona Aktualności, Nauka, Zdrowie

Świat broni się przed pandemią Sars-CoV-2, ale obecnie jedynym sposobem na uniknięcie zakażenia pozostaje stosowanie się do zasad dystansu społecznego oraz profilaktyki poprzez korzystanie ze środków ochronnych, takich jak maseczki czy środki odkażające. W walkę z epidemią angażuje się nauka. Trwają poszukiwania skutecznego leku i szczepionki, a w tym procesie poszczególne dyscypliny czerpią wzajemnie z kapitałów doświadczeń i badań. Politechnika Śląska proponuje ponadto rozwiązania praktycznego wsparcia medycyny w codziennej walce na pierwszej linii.

fot. politechnika śląska

Z tą myślą Uczelnia ogłosiła konkursy projakościowe dla pracowników, doktorantów i studentów.

– Jako uczelnia badawcza, która od 75 lat współtworzy charakter regionu śląsko-zagłębiowskiego, angażując się w rozwój przemysłu, nauki i przede wszystkim nowoczesnych technologii, Politechnika Śląska włącza się w działania na rzecz walki z pandemią, m.in. przez współpracę ze służbami medycznymi. W tym celu ogłosiłem na Uczelni konkursy projakościowe na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19. Mam nadzieję, że to rozwiązanie ułatwi nam kontynuację badań już rozpoczętych, a także umożliwi otwarcie nowych projektów – mówi Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Naukowcy pracują nad rozwiązaniami wspomagającymi zarówno badania w medycynie, np. przez udział w międzynarodowych zespołach pracujących nad uzyskaniem szczepionek i leków, jak i pomagają udoskonalać środki i sprzęt chroniące lekarzy, pielęgniarki czy samych pacjentów przed zakażeniem. – Sytuacja wymaga od nas pełnego społecznego zaangażowania.

Politechnika daje swój naukowy potencjał – wiedzę, aparaturę badawczą i ludzi. Zapraszam do współpracy przedstawicieli biznesu, przemysłu i tych, którzy chcieliby wspólnie z nami podjąć walkę z epidemią koronawirusa – dodaje Rektor.

Program crowdfundingowy

Politechnika Śląska, wychodząc naprzeciw potrzebie szybkiego, wspólnego działania naukowców w walce z pandemią, urucho – miła dodatkowe możliwości w postaci programu „Politechnika przeciw epidemii”. W jego ramach można udzielać finansowego wsparcia dla prowadzonych na Uczelni prac badawczych na rzecz zwalczania CO – VID-19. Ze środków pozyskanych drogą dobrowolnych wpłat pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej będą mogli korzystać przy realizacji działań na rzecz walki z COVID-19, a także w prowadzeniu przedsięwzięć dotyczących innych chorób zakaźnych oraz zminimalizowania kon – sekwencji stanu epidemii. Zachęcamy do zaangażowania się w inicjatywę Politech – niki Śląskiej. Wpłat można dokonywać na specjalne subkonto: PL 20 1050 1214 1000 0024 6643 9409 oraz za pomocą szybkich płatności metodą Blik.

fot. politechnika śląska

Projekty Politechniki Śląskiej

1. Ozonator  – urządzenie do skutecznej i szybkiej dezynfekcji pomieszczeń oraz karetek

2. Autonomiczny robot asystujący do pracy w szpitalach

3. CORNELIA – internetowy system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych u osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2

4. RespiSave – prototyp respiratora z funkcją telemetrii

5. CIRCA – internetowy system wspiera – nia diagnostyki obrazowej COVID-19.

6. System przesiewowego mierzenia tem – peratury pacjentów z wykorzystaniem kamer termowizyjny

7. Brama odkażająca – projekt zwyciężył konkursu HEALING SOLUTIONS FOR TOURISM CHALLENGE. Wynalazek pokonał ponad 1100 zespołów z ponad 100 krajów i znalazł się na li – ście 9 wygranych w konkursie o zasięgu międzynarodowym.

8. Automatyczny resuscytator

9. Przyłbice (4 tys.), przejściówki (5 różnych projektów), dla szpitali w całej Polsce, także dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

10. Kompaktowa komora do sterylizacji filtrów HEPA

11. Praca nad jednym z kluczowych enzy – mów wirusa SARS-CoV-2 12. Pomoce szkolne Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją  dla uczniów

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone