Politechnika Poznańska – mocne akcenty na rozpoczęcie nowego roku akademickiego

Możliwość komentowania Politechnika Poznańska – mocne akcenty na rozpoczęcie nowego roku akademickiego została wyłączona Aktualności, Nauka

Uniwersytet Europejski, nowy budynek zeroenergetyczny i pięciu kandydatów na jedno miejsce – tak Politechnika Poznańska rozpoczęła nowy rok akademicki.

PP liderem Uniwersytetu Europejskiego „EUNICE”

Politechnika Poznańska rozpoczęła rok akademicki 2020/2021 mocnym akcentem, gdyż znalazła się w elitarnym gronie uczelni w Europie, które w kolejnych latach będą tworzyć podwaliny Uniwersytetów Europejskich. Dla Uczelni to ogromny sukces i  możliwość m.in. zintegrowanej mobilności, nowych i  elastycznych programów nauczania, wypracowania modeli dobrych praktyk i intensywna współpraca z  przemysłem i  innymi interesariuszami zewnętrznymi. Projekt pozwoli na promowanie wspólnych wartości europejskich, wzmacnianie tożsamości europejskiej oraz postępy w  obszarze jakości, wydajności, atrakcyjności i międzynarodowej konkurencyjności europejskich Uczelni.

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor PP podkreśla:

„To jest wielki sukces, mówię to z  pełną świadomością. […] staliśmy się uczelnią bardzo rozpoznawalną i to nie tylko w Polsce, ponieważ rola Politechniki Poznańskiej nie ogranicza się do członkostwa w konsorcjum uniwersytetów europejskich – przede wszystkim jest jego liderem. To jest bardzo istotne osiągnięcie, a  fakt ten zauważyły inne uczelnie i, co ważne, decydenci. Da nam to wiele istotnych możliwości, w  tym rozszerzenie działań w zakresie umiędzynarodowienia. Ekspansja europejska jest kluczowa.”

fot. mat. prasowe PP

Budynek niemal zeroenergetyczny

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego oddano do użytku budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania. Budynek zachwyca nie tylko efektowną bryłą, ale przed wszystkim zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Zamontowano aż 666 sztuk paneli fotowoltaicznych o powierzchni 1090 m 2. Duże wrażenie robi zewnętrzna iluminacja, elektryczna, a  przeszklone atrium o  powierzchni 336,60 m 2 daje efekt ogromnej przestrzeni o  wyjątkowych walorach, nie tylko użytkowych, ale i estetycznych. Budynek w pełni zasłużył na miano Akropolu Technologicznego – stanowi zderzenie historii klasycznej architektury z  wyzwaniami nowoczesnej technologii i nowoczesności.

Politechnika Poznańska1.jpg

Kandydatów więcej niż miejsc

Na studia na Politechnikę Poznańską aplikowało w tym roku 6235 kandydatów. Biorąc pod uwagę wszystkie wybrane preferencje o jedno miejsce na Uczelni starało się 5,2 kandydata na miejsce. Najpopularniejszymi kierunkami w tym roku okazały się Architektura wnętrz, Architektura (Architecture), Inżynieria farmaceutyczna, Inżynieria zarządzania, Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence), Logistyka, Mechatronika. Uczelnia oferuje kształcenie na 9 wydziałach, prowadzących łącznie 37 kierunków studiów. Studiuje tutaj ponad 16 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych. O  ich wykształcenie troszczy się ponad 1300 nauczycieli akademickich. Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.

kampus Politechniki Poznańskiej fot. mat. prasowe PP

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone