Politechnika Koszalińska inicjatorem projektu „Politechniki pomagają”

Możliwość komentowania Politechnika Koszalińska inicjatorem projektu „Politechniki pomagają” została wyłączona Aktualności, Nauka

Inicjatorką ogólnopolskiego projektu „Politechniki pomagają”, który ma na celu prezentację działań uczelni technicznych, angażujących się w walkę z wirusem SARS-CoV-2, jest dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor elekt Politechniki Koszalińskiej, a do czasu objęcia stanowiska od nowego roku akademickiego prorektor ds. kształcenia.

Prof. Danuta Zawadzka, rektor elekt Politechniki Koszalińskiej, inicjator projektu „Politechniki pomagają” Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska, FB Politechniki Koszalińskiej

Prof. Danuta Zawadzka, rektor elekt Politechniki Koszalińskiej, inicjator projektu „Politechniki pomagają”

– Podobnie, jak wiele innych uczelni, szybko – w miarę naszych możliwości – włączyliśmy się do walki z epidemią – wspomina prof. Danuta Zawadzka. – Informacje z technicznych szkół wyższych pozwoliły nam na stworzenie mapy naszych aktywności. Okazało się, że wszyscy na swój sposób pomagają. Uznałam, że warto to pokazać pod wspólnym szyldem. W ten sposób powstał projekt „Politechniki pomagają”, którym – za zgodą uczestników – zainteresowałam Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Walka z wirusem i obszary wsparcia

19 maja br., z inicjatywy ministra nauki Wojciecha Murdzka, z udziałem przedstawicieli 24 uczelni technicznych, a w sumie niemal 50 uczestników i obserwatorów, w tym także innych przedstawicieli resortu: sekretarza stanu prof. Wojciecha Maksymowicza i podsekretarz stanu dr Anny Budzanowskiej, odbyła się wideokonferencja na temat projektu. Jej wirtualnym gospodarzem była prof. Danuta Zawadzka. Wojciech Murdzek otworzył spotkanie: – Dziękuję za inicjatywę – powiedział. – Docierają do nas sygnały o działaniach, od tych najprostszych, po badawcze, naukowe i wdrożeniowe; to energia wywołana w tym trudnym czasie. Cześć tych inicjatyw to element misji i reakcja na potrzeby otoczenia. Wszystkie dają nadzieję, życie zmienia się na naszych oczach.

Minister zadeklarował, że resort stara się wspierać to, co robią uczelnie, także finansowo lub poprzez rządowe agendy. Uczelnie zaprezentowały swoje dokonania i osiągnięcia w walce z wirusem i obszary wspierania medyków, instytucji i służb ratunkowych.

Respiratory, roboty i… ewakuacje

Jak wynika z tych informacji, skróconych do niezbędnego minimum czasowego (spotkanie trwało dwie godziny), zakres działań jest ogromny, począwszy od produkcji respiratorów, płynu do dezynfekcji, przyłbic i adapterów do masek i szycia maseczek, poprzez oddawanie krwi, wspieranie seniorów i e-learning dla uczniów szkół średnich, aż po zaawansowane badania w różnych obszarach nauki.

Uczelnie pracowały i pracują nad sprzętem do oczyszczania powietrza, projektują roboty dla placówek medycznych, nowe elementy ochrony osobistej i nowatorskie rozwiązania w zakresie materiałów, badają i wspierają walkę ze stresem, budują platformy informacyjne, stawiają stanowiska do mierzenia temperatury, angażują się w prace nad testami.

Szkoły wyższe wojskowe i straży pożarnej wspierały ewakuację np. domów pomocy społecznej. Wiele uczelni współpracowało ze szpitalami, samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Studenci także pomagają

Politechnika Koszalińska jest jednym z prekursorów akademickiej aktywności wobec COVID-19. Pierwsze działania pomocowe zaczęła realizować już 19 marca br. Prowadziła, a w większości dziedzin nadal prowadzi, aktywność w czterech obszarach: produkcja przyłbic, szycie maseczek, działalność studentów i kampania informacyjno-profilaktyczna prowadzona od początku epidemii w mediach uczelnianych i społecznościowych.

Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego, przy współpracy m.in. z Wydziałem Architektury i Wzornictwa, wyprodukowało dotąd 11.300 tys. przyłbic, które trafiły do 200 podmiotów, w tym do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, szkół średnich w regionie, służb medycznych, ratunkowych i mundurowych.

Z biegiem miesięcy na Wydziale Architektury i Wzornictwa powstało w sumie ponad tysiąc maseczek. Studentki Pedagogiki prowadziły akcję wspierając służby medyczne, instytucje, seniorów.

– Zagrożenie nie maleje, podobnie, jak liczba zakażeń – przyznaje prof. Danuta Zawadzka. – Wciąż więc pomagamy tym, którzy stoją na pierwszej linii walki z epidemią i wspieramy tych, którzy prowadzą działalność w obszarach szczególnego zagrożenia.

Ruszą badania nad przyłbicami

Produkcja przyłbic zaowocowała nową inicjatywą. Urząd Marszałkowski w Szczecinie, w ramach projektu Odpowiedzialny Społecznie Proto_Lab, przyznał uczelni 135 tys. zł na opracowanie i testowanie technologii wspierających badania medyczne i ratownicze w walce z koronawirusem.

Dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, dyrektor Centrum Druku 3D mówi: – Dotacja zostanie przeznaczona na modernizację i modyfikację elementów ochrony bezpośredniej. Zrealizujemy badania wytrzymałościowe rozwiązań projektowych elementów konstrukcyjnych przyłbic wykonanych z materiałów do druku w technologii FDM.

Testy pozwolą odpowiedzieć na pytania, czy tak wykonane przyłbice odporne są na środki odkażające i mogą być biodegradowalne. Zadanie obejmuje też optymalizację projektu pod kątem szybkości, a więc czasu potrzebnego do wytwarzania przyłbicy metodą przyrostową.

Mateusz Stankiewicz

Prof. Danuta Zawadzka, rektor elekt Politechniki Koszalińskiej, inicjator projektu „Politechniki pomagają” Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska, FB Politechniki Koszalińskiej

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone