Patent na zagospodarowanie odpadów

Możliwość komentowania Patent na zagospodarowanie odpadów została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, Nauka

W ciągu 30-letniej działalności przedsiębiorstwo Hermex opracowało wiele innowacyjnych technologii, wcześniej nieznanych w Polsce jak i zagranicą, potwierdzonych licznymi patentami uzyskanymi na całym świecie. Są to technologie przerobu zgarów aluminiowych. Hermex został zakwalifikowany do elitarnego grona wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej „Od Centralnego Okręgu Przemysłowego do Gospodarki 4.0”, która odbyła się w styczniu br.

Podczas wystawy zaprezentowało się 70 firm, wybranych przez Prezydencką Kapitułę Gospodarczą, są to te przedsiębiorstwa, których produkty wyróżniają się nowoczesnymi rozwiązanymi, ale również nawiązują do tradycji polskich producentów. Na stalowowolskiej ziemi znaleźli się wystawcy od przemysłu ciężkiego, innowacyjnego, po branże lekkie, spożywcze, czy start-upy.

Pionierskie rozwiązania

– W  produkcji aluminium w procesie termicznego przetwarzania czyli przetapiania, rafinacji i  odlewania na powierzchni ciekłego metalu powstają odpady w postaci żużli, tzw. zgary – mówi Adam Czech, prezes firmy Hermex. – Stanowią one do 12% topionego metalu. Zgary zawierają różnego rodzaju substancje, które ze względu na swój skład i właściwości chemiczne czynią je często nieprzydatnym, a nawet niebezpiecznym odpadem. W swoim składzie mają one jednak także pewne ilości cennego metalu, który przy użyciu odpowiedniej technologii może być odzyskany i przywrócony do obiegu gospodarczego.

Na pierwszy rzut oka jest to oczywiste, ale w  praktyce okazuje się, że taki proces często jest trudny do przeprowadzenia i  bardzo kosztowny. W  firmie Hermex opracowano pionierskie i zarazem unikatowe na skalę światową rozwiązanie, które pozwala bezodpadowo wyprodukować ze zgarów aluminium różnego rodzaju produkty znajdujące zastosowanie w przemyśle metalurgicznym.

Na bazie wielu eksperymentów technicznych i  badań naukowych opracowano korzystną dla środowiska i  ekonomicznie opłacalną technologię zagospodarowania odpadów przemysłowych.

Wszystko to było możliwe dzięki naszym pracownikom – mówi prezes Adam Czech. – Firma zatrudnia ok. 50 osób i to dzięki ich zaangażowaniu możliwe było zrealizowanie wszystkich pomysłów i rozwiązań technologicznych. Szczególną rolę pełnią także pracownicy działu handlowego, dzięki którym sprzedajemy nasze produkty nie tylko w kraju, lecz także za granicą.

Udana współpraca z nauką

Firma Hermex opatentowała w Polsce wiele rozwiązań i  sposobów zagospodarowania odpadów. Najnowsze z nich polegało na skonstruowaniu urządzenia do czyszczenia i separacji drobnoziarnistych odpadów metalurgicznych. Firma otrzymała patent na to rozwiązanie w Polsce i w większości krajów europejskich, a także w USA, Japonii, Chinach, Rosji i innych.

– Od wielu lat współpracujemy z  jednostkami badawczo-rozwojowymi i  naukowymi, między innymi z  Akademią Górniczo-Hutniczą w  Krakowie, Politechniką Częstochowską, Instytutem Metalurgii Żelaza w  Gliwicach, Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Instytutem Ceramiki i  Materiałów Budowlanych oddział Materiałów Ogniotrwałych w  Gliwicach, Politechniką Śląską – mówi Adam Czech. – Współpraca z ośrodkami naukowymi była motywacją do rozwoju firmy i do wdrożenia wielu technologii.

Współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce zaowocowała licznymi patentami. Posiadanie własnej technologii pozwoliło przedsiębiorstwu z  powodzeniem konkurować z  firmami zagranicznymi działającymi w  tej branży. Dzięki nieźle działającej w firmie logistyce wypracowano również dobre stosunki z wieloma przedsiębiorcami za granicą, co spowodowało w  ostatnim czasie kilkakrotne zwiększenie sprzedaży na te rynki. Hermex ma także pewien wkład w  badania nad wykorzystaniem innych odpadów metarulgicznych z a w i e r a j ą c y c h metale nieżelazne, w tym miedź, wolfram, cynk, ołów i inne. W  dobie kurczenia się zasobów naturalnych i  rosnących cen surowców opracowanie technologii, pozwalających wykorzystać odpady i uzyskać z nich pełnowartościowe materiały zdatne do użytku ponownie w różnych procesach produkcyjnych jest bardzo ważne. Tym samym firma Hermex stała się pionierem w  procesach ponownego zagospodarowania odpadów powstałych w hutach i odlewniach.

Sami stworzyli technologię

HERMEX jest przedsiębiorstwem prowadzącym recykling odpadów metalurgicznych oraz producentem materiałów pomocniczych dla hutnictwa i odlewnictwa. Do hut i odlewni dostarcza przede wszystkim odtleniacze w postaci granulatów i gąsek aluminium. Produkuje również zasypki izolujące i egzotermiczne oraz granulowany żużel syntetyczny służący do rafinacji stali. Wszystko na bazie opatentowanej technologii. Oferuje też usługi przerobu i recyklingu innych odpadów zawierających inne metale nieżelazne, w tym również wolfram.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone