Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni – kierunek rozwoju

Możliwość komentowania Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni – kierunek rozwoju została wyłączona Aktualności, firma tygodnia, Inwestycje

Zaangażowanie w życie społeczne wpisane jest w stra­tegię Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, związaną z aktywnym udziałem w lokalnych inicjatywach. Jest to wynik odpowiedzialności za drugiego człowieka i środowisko, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje.

mat. prasowe fot. Mateusz Ochocki / KFP

Gdyński OPEC pomaga: fundacjom, ośrodkom i ogniskom opiekuńczym, hospicjom, stowarzyszeniom i osobom niepeł­nosprawnym. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej.
Działania przedsiębiorstwa, które poprzez rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej, aktywnie zaangażowało się w walkę ze smogiem, nie są przypadkowe. Są to projekty długofalowe, często reali­zowane na podstawie wieloletnich umów z partnerami, w ob­szarach: zdrowia, kultury, edukacji, sportu oraz kształtowania wartości i postaw patriotycznych.

Warsztat w Gdyni Chyloni. fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

Ciepłownia OPEC w Wejherowie. 26.10.2015 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl­nej z siedzibą w Gdyni, to firma ze 100 proc. kapi­tałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób: nowoczesny, bez­pieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wej­herowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając około 70 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z pro­dukcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej w ko­generacji, podejmuje także liczne działania na rzecz lokalnych społeczności.

Kotłownia w Wejherowie. fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

 

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone