Obsłużą cały cykl życia nowoczesnej infrastruktury kolejowej

Możliwość komentowania Obsłużą cały cykl życia nowoczesnej infrastruktury kolejowej została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Z Mirosławem Gilarskim, prezesem zarządu PKP TELKOL, rozmawia Radosław Nosek

Mirosław Gilarski, prezes zarządu PKP TELKOL fot. mat. prasowe

Niedawno rozpoczęła kolejna Pańska kadencja na stanowisku prezesa PKP TELKOL. Co było największym wyzwaniem poprzedniej?

Dla każdego menadżera koniec kadencji i konkurs jest swego rodzaju sprawdzianem, dla mnie również. Cieszę się, że obrana strategia rozwoju firmy zyskała uznanie i zostałem powołany na nową kadencję. Tym bardziej, że rozpoczęcie przeze mnie pełnienia funkcji na stanowisku Prezesa jeszcze wówczas w PKP Utrzymanie wiązało się z koniecznością ustabilizowania sytuacji w firmie. W związku z faktem, że w procesie wydzielania PKP Utrzymanie ze spółki TK Telekom doszło do wadliwego podziału majątku TK Telekom, w wyniku czego w PKP Utrzymanie znalazł się majątek, który powinien być przynależny do Netia, a w TK Telekom pozostał majątek, który powinien być przeniesiony na rzecz PKP Utrzymanie. Spółce, a także PKP S.A. groziły procesy sądowe na blisko kilkadziesiąt milionów złotych z powództwa Netia dotyczące własności infrastruktury technicznej. Również w procesie prywatyzacji TK Telekom nie zadbano o interes spółki PKP Utrzymanie przy zawieraniu umów długoletniej dzierżawy łączy. Obie firmy w rezultacie prowadzonych negocjacji w sprawie uregulowania spraw majątkowych i rozliczeniowych podpisały w styczniu 2017 roku porozumienie regulujące przynależność majątku trwałego, dzięki czemu zniesiono trzy sprawy sądowe. Również ostatni rok działalności PKP TELKOL był dla niej kluczowy. Mówię tutaj o połączeniu dwóch spółek, które na rynku ze sobą konkurowały. Dzięki połączeniu dwóch odrębnych firm – PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo w jedną – PKP TELKOL poszerzyliśmy zaplecze kadrowe oraz zakres kompetencji. Świadczymy teraz usługi już nie tylko typowo utrzymaniowe, lecz z powodzeniem bierzemy udział w przetargach utrzymaniowo-budowlanych, a dzięki efektowi synergii kompetencji możemy zająć się nowymi, innowacyjnymi projektami. Spółka osiągnęła stabilizację i równomierny rozwój na co dowodem są przychody – w roku 2016 na poziomie blisko 68 milionów, w 2017 –86 milionów, a w ubiegłym roku 154 milionów złotych.

Jakie projekty w Pana opinii są najważniejsze i najbardziej innowacyjne?

PKP TELKOL za dwa miesiące obchodzić będzie swoje drugie urodziny, to dobry moment na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć spółki. Od początku formalnego istnienia w nowych barwach PKP TELKOL krystalizuje swoją tożsamość, aby być rozpoznawalną i precyzyjnie kojarzoną marką na rynku kolejowym. Projekty, które znacząco determinują postrzeganie spółki to przede wszystkim elektromobilność, budowa sieci FTTH w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1.1. oraz „Kompleksowy Dworzec”. Ten ostatni, najmłodsze dziecko PKP TELKOL był sprawdzianem umiejętności i potencjału dla nas oraz naszego klienta – PKP S.A. Po blisko pół roku od formalnego rozpoczęcia świadczenia kompleksowej obsługi dworca PKP Bydgoszcz Główna pozytywny odbiór usług świadczonych przez naszych pracowników, daje możliwość rozpoczęcia rozmów z PKP S.A. na temat kolejnych dworców, na których kompleksowa usługa utrzymaniowa mogłaby być świadczona. Ponadto, aby wzbogacić katalog naszych usług we wrześniu rozpoczęliśmy certyfikowane szkolenia naszych pracowników między innymi w zakresie utrzymania klimatyzacji i wentylacji w budynkach. Już wkrótce zaangażujemy się także w cztery przedsięwzięcia – projekty dotyczące poprawy dostępu kolejowego do portów morskich w Gdyni, Szczecinie oraz Świnoujściu oraz projekt utrzymania i serwisowania obecnie budowanej sieci GSM-R. Budujemy sieci FTTH w ramach POPC 1.1. na terenie trzech obszarów: kujawsko-pomorskim, jeleniogórskim i zachodniopomorskim na łączną kwotę ponad kilkudziesięciu milionów złotych. Uczestniczymy w programie jako podwykonawca między innymi dla Nokia i Orange Polska. Dodatkowo kompleksowo wykonujemy sieć szerokopasmową FTTH w obszarze płockim. Także łączna wartość projektów, w których PKP TELKOL bierze udział w Programie Polska Cyfrowa przekracza 100 milionów złotych.

Wspominał Pan Prezes o elektromobilności. Jaki jest zakres prac PKP TELKOL w tym projekcie?

W ramach podpisanej z PKP S.A. w październiku 2018 roku umowy, PKP TELKOL w systemie projektuj/buduj wykonała zewnętrzne linie zasilające do stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Dworcach PKP w Katowicach, Katowicach Ligocie, Częstochowie, Gliwicach, Opolu, Wrocławiu, Bydgoszczy i Warszawa Wschodnia, a do końca roku planujemy realizację stacji na Warszawie Centralnej i Gdańsku Głównym. W dalszych planach jest budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy wszystkich Dworcach PKP „premium”. PKP TELKOL również prężnie działa w zakresie elektromobilności i rozwoju dostępu do systemów ekologicznych. W celu wsparcia pasażerów wybierających jednoślady elektryczne już w przyszłym roku staną nowe stacje ładujące rowery elektryczne na dwóch dworcach w Warszawie. Rozważamy również możliwość rozszerzenia projektu na kolejne dworce w Polsce. Chcemy aby osoby, które trasę między stacją kolejową a miejscem pracy czy domem pokonują takim rowerem miały możliwość naładowania swojego jednośladu. Projekt realizujemy z akceleratorem techBrainers, który współpracuje ze startupami w ramach pilotażu Elektro ScaleUp, wpisującym się w rządowy plan rozwoju elektromobilności w projekcie pilotowanym przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PKP TELKOL zdecydowała się na współpracę z łódzkim startupem – TrybECO, który wykazuje ogromne zaangażowanie i prezentuje naprawdę wysoki poziom swoich rozwiązań. W najbliższych dniach będziemy rozważać możliwość poszerzenia projektu o udostępnienie pasażerom nie tylko stacji ładujących do ich prywatnych pojazdów jednośladowych, ale również właśnie tych jednośladów i mam tu na myśli głównie rowery elektryczne, które zdobywają tak ogromną popularność na całym świecie.

Panie Prezesie, a w jakie nowe projekty planujecie się zaangażować?

Nie o wszystkich jednak mogę powiedzieć już teraz. To działania dotyczące projektu elektromobilności, to plan rozbudowy usług związanych z obsługą nieruchomości należących do podmiotów z Grupy PKP i PKP PLK. W październiku uruchomiliśmy pilotaż usługi kontroli dostępu do budynków dworcowych. Na ten moment jest to jeden dworzec wytypowany wspólnie z PKP S.A.- Żukowo Wschodnie, który będzie zdalnie zamykany i otwierany o wyznaczonych godzinach i monitorowany przez pracowników naszego service desk. W listopadzie przedstawimy zupełnie nową usługę związaną z optymalizacją i kontrolą zużycia energii cieplnej, której zalety klient zauważy przede wszystkim w postaci istotnego obniżenia ponoszonych kosztów ogrzewania. Zarówno usługa optymalizacji energii cieplnej, jak i kontroli dostępu w naszej ocenie dają potencjał do wygenerowania znaczących oszczędności dla całej Grupy PKP .

Poza powyższymi usługami, warto abym wspomniał także o projekcie, który przetestowaliśmy jako PKP TELKOL na dworcu Bydgoszcz Główna jeszcze wiosną tego roku. Mowa tutaj o możliwości lokalizacji i nawigacji wewnątrz budynku z dokładnością do 2/3 metrów z wykorzystaniem urządzeń „beacon”. Sygnał GPS nie pozwala na tak dokładne pozycjonowanie użytkownika wewnątrz pomieszczenia. Beacony to małe urządzenia zasilane bateriami, łączące się np. ze smartfonem czy tabletem za pomocą technologii Bluetooth. W połączeniu z dedykowaną aplikacją beacony mogą stanowić świetne narzędzie wspierające podróżnych w korzystaniu z infrastruktury dworcowej. Obecnie jesteśmy w trakcie pilotażu rozwiązania na dworcu Warszawa Centralna. We współpracy z PKP S.A. przetestujemy kilka funkcjonalności, które w niedalekiej przyszłości wesprą podróżnych z niepełnosprawnościami – na początek ruchowymi. Naszą intencją jest, aby osoba poruszająca się na przykład na wózku inwalidzkim mogła za pomocą aplikacji w telefonie odnaleźć w rozkładzie jazdy swój pociąg, ustalić peron z którego odjeżdża i do tego właśnie peronu wyznaczyć ścieżkę dojścia z uwzględnieniem na przykład wind czy pochylni. Poza funkcją nawigacyjną i lokalizacyjną, testujemy także potencjał informacyjny beaconów, począwszy od udostępnienia mobilnej mapy dworca (ze wskazaniem punktów usługowych, toalet, kas biletowych) aż do wysyłania krótkich powiadomień np. o aktualnych opóźnieniach pociągów, utrudnieniach na dworcu, promocjach (np. zniżki na bilet). PKP TELKOL obecnie dąży do zwiększenia portfela zamówień w zakresie prac budowlano – montażowych instalacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych w zakresie realizacji kluczowych dla gospodarki krajowej projektów infrastrukturalnych dotyczących poprawy dostępności kolejowej do portów w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. To część szerszych działań Rządu polegających na zwiększeniu kolejowego dostępu do portów morskich, które mają skrócić czas załadunku i rozładunku towarów, a tym samym mają służyć zwiększeniu konkurencyjności polskich portów na rynku europejskim. Spółka dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz personelem pracowniczym, które pozwolą w pełni realizować jednocześnie te trzy inwestycje. Dodatkowo prowadzimy szeroko zakrojone rozmowy z partnerami biznesowymi w zakresie  wyceny i realizacji prac budowlano – montażowych instalacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych oraz systemów dynamicznej informacji pasażerskiej w zakresie ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetargu  na  przebudowę stacji Warszawa Zachodnia, który to dworzec jest największy w Polsce pod względem ruchu pasażerskiego. W ciągu doby obsługuje około 1000 pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych. W marcu 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły umowę na realizację cyfrowej sieci łączności kolejowej w zharmonizowanym, europejskim standardzie GSM-R. Wraz z innymi wdrożeniami nowy standard ma funkcjonować na 15 200 km najważniejszych linii kolejowych. Zamówienie ma zostać zrealizowane w 65 miesięcy, a zatem w sierpniu 2023 r. sieć powinna być gotowa. Od 2025 roku podstawowym systemem łączności na kolei będzie GSM-R. Dotychczas używane radio działające w paśmie 150 MHz będzie można wykorzystać jedynie w pracy manewrowej oraz w sieciach wyodrębnionych z systemu kolei. Zasady migracji do GSM-R zawarte zostały w Suplemencie do Krajowego planu wdrażania technicznej specyfikacji interoperacyjności „Sterowanie”. Suplement, oprócz warunków migracji, zawiera harmonogram przejścia z analogowego systemu VHF 150 MHz do cyfrowego GSM-R. Proces przechodzenia z systemu VHF 150 MHz do systemu GSM-R powinien zostać zakończony najpóźniej do końca 2024 r. Od 1 stycznia 2025 r. łączność w paśmie 150 MHz na liniach objętych sygnałem sieci GSM-R zostanie wyłączona. Oznacza to, iż w latach 2020 r. – 2024 r. koniecznym jest praca na radiach dwusystemowych, bądź podwójnych, a od 2025 możliwym praca na radiach dwusystemowych. PKP TELKOL świadczy usługi radiołączności dla większości podmiotów związanych z ruchem kolejowym, przewoźników i nie przewoźników. Model świadczenia usług przez PKP TELKOL oparty jest w bardzo dużym stopniu na sektorze kolejowym i spółek działających na tym rynku. Rola Spółki w utrzymywaniu w sprawności elementów infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do bezpiecznego prowadzeniu ruchu pociągów jest traktowana jako priorytetowa. Jako jedyna spółka w kraju mamy ponad 70 wysokiej klasy specjalistów, podzielonych na, 14 zespołów roboczych, umiejscowionych w całym kraju. Tym samym jako jedyni na rynku zapewniamy najszybszy czas reakcji pozwalający na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu. Warto wspomnieć, iż w ramach prowadzonego projektu Holding PKP wyznaczono spółki odpowiedzialne w wielu obszarach, wskazując PKP TELKOL jako Koordynatora grupy ds. Telekomunikacji w tym radiokomunikacji. W ramach zespołu podjęto prace mające na celu doprowadzenie do ujednolicenia radiokomunikacji w ramach Holdingu PKP.

Spółka wspiera także środowiska kolejarskie, które takiego wsparcia potrzebują…

Działalność charytatywna jest bardzo ważna. Zawsze jeśli to jest możliwe chcemy pomagać potrzebującym. W związku z tym, że Grupa PKP ma specjalnie dedykowaną do tego fundację to w pierwszej kolejności z nią współpracujemy. Przekazujemy zarówno środki pieniężne jaki i materialne np. meble o łącznej wartości blisko 30 tysięcy złotych z poprzedniej siedziby spółki, która mieściła się przy ulicy Okrzei w Warszawie. Meble zostały przekazane na rzecz Kolejowego Ośrodka Wypoczynkowego w Łącku mieszczącego się niedaleko Płocka. Do potrzebujących trafiły meble biurowe, które ułatwiły zorganizowanie nowej przestrzeni do nauki, wypoczynku i rozwijania pasji tamtejszej młodzieży. Aktywnie włączamy się w akcje charytatywne organizowane przez Fundację Grupy PKP, między innymi w ogólnopolską zbiórkę krwi Kolej na Ciebie – uratuj życie! gdzie rok w rok zbierane jest w trakcie wakacji blisko 100 litrów krwi. Pomagamy również Fundacji Pomoc Transportowcom dokładając cegiełkę w jej funkcjonowanie w postaci dopłaty do czynszu siedziby Fundacji. Spółka PKP TELKOL wspiera działalność narodową Polaków na Kresach poprzez współpracę z lokalnymi inicjatywami – pomagamy Lwowskiemu Klubowi Sportowemu Pogoń Lwów, który niedawno obchodził 115. rocznicę założenia oraz 10. rocznicę reaktywacji.Wspieramy również integrację środowisk kolejarskich – ostatnio drużyna PKP TELKOL wzięła udział w XX Turnieju Piłki Nożnej organizowanym przez Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie. Co prawda nie zdobyliśmy tym razem podium (wróciliśmy do Warszawy z pucharem Fair Play), ale wsparliśmy towarzyszącą turniejowi loterię charytatywną z której dochód przeznaczony został na pomoc doświadczonym przez los kolejarzom i ich najbliższym.

Jakie wyzwania stoją przed Panem i spółką u progu Pana drugiej kadencji?

Realizowane przez PKP TELKOL dla kolei projekty budowlane mamy nadzieję przeobrażą się po ich zakończeniu w projekty utrzymaniowe, dzięki czemu spółka będzie dysponowała kompleksowym portfolio. Będzie to również swoistym potwierdzeniem tego, że PKP TELKOL poza rozszerzaniem zakresu swojej działalności o nowe obszary nie porzuca korzeni, swojej tożsamości, na której została zbudowana. Dążymy także, by na rynku zewnętrznym, z którym współpraca jest możliwa dzięki synergii kompetencji po połączeniu PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo w najbliższej przyszłości spółka postrzegana była jako sprawdzony i rzetelny dostawca innowacyjnych rozwiązań. Oferta firmy jako stabilnego partnera świadczącego kompleksowe usługi utrzymaniowo-budowlane i dostawcy nowoczesnych technologii, da PKP TELKOL stałą i optymalną ścieżkę rozwoju. PKP TELKOL ma być nowoczesną organizacją rozpoznawalną na rynku kolejowym i poza nim. Organizacją efektywną kosztowo i w pełni dostosowaną do otoczenia. Firmą, która dąży do stałego rozwoju sukcesywnie rozszerzając portfolio świadczonych usług, partnerem z którym warto współpracować, rozwijać nowe technologie. PKP TELKOL ma być wybierany przez klientów dzięki konkurencyjnej, kompleksowej ofercie począwszy od projektowania, poprzez budowę, aż do świadczenia usług utrzymania, dzięki wysokiej jakości świadczonych usług, jakości obsługi klienta oraz wykorzystywanym technologiom. Działalność biznesowa firmy ma być proaktywna, opierająca się na innowacyjnych rozwiązaniach biznesowych oraz technologicznych, starając się nie tylko nadążać za rynkiem, ale przewidywać i być o krok przed jego potrzebami. PKP TELKOL będzie obsługiwać cały cykl życia nowoczesnej infrastruktury, począwszy od procesu inwestycyjnego (projektowanie, budowa, uruchomienie infrastruktury), do eksploatacji, utrzymania aż po optymalizację kosztów operacyjnych.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone