Nowa ustawa o OZE pomoże przedsiębiorcom | Kapital Polski

Nowa ustawa o OZE pomoże przedsiębiorcom

Komentarzy (0) Aktualności, Biznes

Przyjęcie przez rząd projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej. Teraz trzeba sprawnie zakończyć nad nim prace w parlamencie, tak aby nowe przepisy mogły szybko wejść w życie – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Co do zasady pozytywnie oceniamy rozwiązania dotyczące wytwórców energii elektrycznej w małych instalacjach, mikroinstalacjach oraz takich gdzie, łączna moc zainstalowana jest nie mniejsza niż 500 kW i nie większa niż 1 MW – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy uważają, że nowe przepisy ułatwią rozwój morskich farm wiatrowych, m.in. umożliwią udział w aukcji instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia prądu energię z wiatru na morzu. W aukcji będzie mógł wystartować podmiot, który ma prawomocne pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp (…) oraz posiada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie będzie potrzebne już pozwolenie na budowę.

– Z zadowoleniem przyjmujemy zmianę, w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, definicji „elektrowni wiatrowej”, co powiązano z nowymi regulacjami w prawie budowlanym, gdzie inaczej zdefiniowano pojęcie „budowli”. Powinno to usunąć wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a być może wpłynie pozytywnie na toczące się postępowania administracyjne i sądowo- administracyjne – dodaje Dominik Gajewski.

Zdaniem Lewiatana dobrym rozwiązaniem jest również wyeliminowanie 3 letniego terminu „ważności” pozwoleń na budowę dotyczących elektrowni wiatrowych. Należy jednak rozważyć, czy wprowadzony termin 5 lat jest korzystnym rozwiązaniem. Dodatkowo, gdy będzie wymagana zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wówczas nie będzie konieczności stosowania kryteriów odległościowych (minimalna odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, czyli 10 – krotność wysokości elektrowni wiatrowej).

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *