Nie boimy się trudnych wyzwań i innowacyjnych projektów

Możliwość komentowania Nie boimy się trudnych wyzwań i innowacyjnych projektów została wyłączona Aktualności, Samorząd

Rozmowa z DAWIDEM CHROBAKIEM, burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn

Dawid_Chrobak_Burmistrz_Zakliczyna fot. mat. prasowe

Burmistrzem Zakliczyna jest Pan od 2014 roku. W mijającej kadencji przeprowadzono bardzo wiele inwestycji. Proszę wymienić te, które uważa Pan za szczególnie ważne dla mieszkańców?

Zacznę od tego, że w ciągu mijającej kadencji udało się zrealizować zadania inwestycyjne, których wartość przekracza 45 mln zł. To rekordowa suma w historii samorządu naszej gminy. Największe inwestycje, których wartość przekracza 20 mln zł dotyczą budowy dróg i chodników. W tej kadencji samorządu gminy Zakliczyn (lata 2015 – 2017) wybudowano 42 kilometry nowych dróg, a w tym roku przybędzie kolejnych 13 km. Dobre drogi umożliwiają bezpieczną i komfortową komunikację. Znaczącą inwestycją jest budowa samorządowego żłobka i przedszkola na 200 miejsc, zapewniająca w stu procentach oczekiwania mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej. Powstanie placu targowego z prawdziwego zdarzenia pozwoli nam umacniać pozycję Zakliczyna jako handlowej stolicy Pogórza. Zapewne dla mieszkańców ważne były również inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej.

Nie bał się Pan w ciągu minionych czterech lat podejmować trudnych wyzwań, a także wchodzić w nowe, innowacyjne projekty. Może Pan wymienić niektóre z nich?

Jesteśmy jednym z 27 samorządów w kraju, które podpisały z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o współpracy w ramach programu „Bezemisyjny Transport Publiczny”. Dzięki temu zakupimy autobus elektryczny, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy gminy, a zastosowane w nim rozwiązania mają zapewnić nową jakość podróży, a jednocześnie ograniczyć koszty eksploatacyjne i zanieczyszczenie powietrza. Środki dla samorządów – na zakup innowacyjnych autobusów i stacje ich ładowania – przydzieli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Zakliczyn jako jedna z pierwszych w kraju i pierwsza w regionie tarnowskim przystąpiła do rządowego Programu Mieszkanie Plus. W zasadzie zakończyły się już skomplikowane prace przygotowawcze do budowy dwóch nowoczesnych budynków, w których będzie 70 mieszkań – 40 w Lusławicach i 30 w Paleśnicy. Gmina sfinansowała powstanie dokumentacji projektowej, wybrała partnera przedsięwzięcia, którym został Bank Gospodarstwa Krajowego, wydane jest też pozwolenie na budowę. W ten sposób chcemy spełnić marzenia przede wszystkim młodych małżeństw z dziećmi, które marzą o własnych czterech kątach. Chcemy dać szansę młodym ludziom, aby mogli pozostać na naszej ziemi, nie musieli za pracą i mieszkaniem wyjeżdżać do większych ośrodków miejskich lub za granicę. Pragnę jeszcze wspomnieć o przejściu trudnej drogi do rewitalizacji Rynku w Zakliczynie, co też było nie lada wyzwaniem. Opracowana została koncepcja architektoniczna, zakończone zostały rozmowy z konserwatorem zabytków, a następnie złożony został w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o pieniądze unijne na realizację tego przedsięwzięcia, który został wysoko oceniony pod względem merytorycznym. Znalazł się jednak na liście rezerwowej ze względu na małą ilość środków finansowych do rozdysponowania. Dlatego podjąłem natychmiast działania o zdobycie pieniędzy z innych źródeł. Jest bardzo prawdopodobne, że otrzymamy dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Jedno jest pewne – przebudowa wkrótce się rozpocznie. Rynek zyska nowe oblicze i będzie wizytówką handlowej stolicy Pogórza.

Inwestycje przeprowadzano w dużej mierze dzięki wykorzystaniu środków zewnętrznych. Czy jednak skala tych przedsięwzięć nie była zbyt dużym obciążeniem dla finansów gminy?

Gospodarujemy mądrze i oszczędnie, co w powiązaniu z pozyskiwaniem znacznej ilości środków zewnętrznych, głównie rządowych spowodowało obniżenie zadłużenia. Obecnie stan finansów gminy jest dobry i spokojnie możemy myśleć o kolejnych przedsięwzięciach inwestycyjnych, do który chpotrzebny jest własny wkład finansowy.

Właśnie, wkrótce wybory samorządowe. Jeśli mieszkańcy wybiorą Pana na następną kadencję to jakie najważniejsze zadania chciałby Pan zrealizować?

Pomysłów mam sporo. Chciałbym nadal inwestować w rozbudowę i modernizację dróg i chodników, w budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Bardzo ważne zadanie, na które już udało się nam pozyskać 5 mln zł dofinansowania dotyczy przebudowy czterokilometrowego odcinka drogi z Zakliczyna do Stróż. Wartość tej inwestycji łącznie z chodnikiem i ścieżką rowerową to kwota 7 mln zł. Gmina Zakliczyn będzie to zadanie realizować wspólnie z powiatem tarnowskim. Myślę jeszcze intensywniej działać w tym kierunku, aby ziemia zakliczyńska była coraz bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i turystów. Abyśmy byli jeszcze lepiej postrzegani, a Zakliczyn był wiodącą gminą w subregionie tarnowskim.