NASZ PATRONAT: V edycja programu „Przyjazna Polska” | Kapital Polski

NASZ PATRONAT: V edycja programu „Przyjazna Polska”

Komentarzy (0) Samorząd

Różnorodność gmin i miast w Polsce, ich piękno i niepowtarzalność stało się źródłem do realizacji V jubileuszowej edycji programu „Przyjazna Polska”. Każda z gmin, bez względu na swoją wielkość czy liczbę mieszkańców może dołączyć do programu, który jest świetnym sposobem na wyeksponowanie jej walorów.

Dzięki udziałowi w programie samorządy mają również możliwość weryfikacji, co warto zmodernizować w ich działalności. Celem programu jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą.

Organizatorem V edycji programu „Przyjazna Polska” jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” Krajowej Izby Gospodarczej. W swoich wypowiedziach podkreślają:

Oczekujemy od uczestników dobrego podejścia do: administracji, biznesu, mieszkańców i gości. Gminy powinny również stwarzać korzystne warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu oraz działać na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców. Zwracamy uwagę na to czy samorządy dbają o czystość i środowisko, ale także jakie stwarzają warunki dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Weryfikacja:

1. Pierwszym krokiem dla gmin na drodze do uzyskania certyfikatu „Przyjazna Polska” jest wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej oraz ankiety programu, a także, jeśli gmina zadeklarowała uczestnictwo w certyfikacji tematycznej, ankiety tematycznej. Ankieta podstawowa zawiera informacje m.in. na temat funkcjonujących w gminie działań, rozwiązań, przedsięwzięć, uchwał itp., która ma na celu tworzenie przyjaznego podejścia administracji gminy do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości. W gminie, która spełnia wymogi określone w regulaminie, odbywa się audyt certyfikacyjny. Biuro Programu weryfikuje prawidłowość dokumentacji złożonej przez Uczestników. Komisja Programu i audytorzy, na podstawie dokumentacji oraz dodatkowo uzyskanych informacji, oceniają spełnienie przez gminę wymagań programu.

9 certyfikacji tematycznych 

Certyfikowana Lokalizacja Biznesu,

Dobre Miejsce Zamieszkania,

Kraina Historii i Kultury,

Kraina Turystyki i Przygody,

Zielona Gmina,

eGmina,

Specjalistyczna Gmina Agro,

Gmina z Tradycją,

Kraina Zdrowia i Urody.

Na podstawie wyników ankiet i audytów przeprowadzonych w Gminach oraz rekomendacji Komisji Programu, wyłonione zostaną Samorządy, którym następnie przyznane zostaną certyfikaty „Przyjazna Polska”. Jesienią w Warszawie podczas uroczystej Gali Finałowej przyznane zostaną nagrody V edycji programu „Przyjazna Polska” dla samorządów charakteryzujących się profesjonalnym zarządzaniem i przedsiębiorczością.

Nagroda specjalna

Dzięki współpracy ze spółką INC Rating, gminy biorące udział w II etapie programu otrzymają zestawienia scoringowe. Dodatkowo, gmina z najwyższą oceną scoringową spośród wszystkich samorządów w danej edycji programu, otrzyma nagrodę dodatkową w postaci pełnego ratingu.

UWAGA:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca, a regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.przyjaznapolska.pl 

Więcej informacji na www.przyjaznapolska.pl

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *