Napływ inwestorów sprzyja stabilnemu rozwojowi

Możliwość komentowania Napływ inwestorów sprzyja stabilnemu rozwojowi została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z Dorotą Pawnuk, burmistrzem Miasta i Gminy Strzelin rozmawia Marcin Prynda

Dorota Pawnuk, Burmistrz Miasta i Gminy strzelin fot. mat. prasowe

Co uważa Pani za swoje największe osiągnięcie jako samorządowca?

Bardzo ważnym osiągnięciem jest uruchomienie Strzelińskiej Komunikacji Publicznej. Była to bardzo pracochłonna inwestycja, której musieliśmy poświęcić dużo czasu. Skutecznie udało nam się pozyskać na ten cel bardzo duże dofinansowanie w wysokości 85%. Gmina Strzelin to nie tylko miasto, ale również 36 sołectw. Każde z nich ma połączenie autobusowe a mieszkańcy mogą już bez problemu dojechać do szkoły, pracy, lekarza i urzędów.

Dużym sukcesem jest rozpoczęcie modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Stawami” w Białym Kościele, gdzie zainwestowaliśmy bardzo poważne środki finansowe. Obiekt powstał w latach 70-tych XX wieku i od tego czasu nie przeprowadzano tam większych remontów. W obecnej kadencji samorządowej do ośrodka doprowadzono kanalizację sanitarną, wyczyszczono zbiorniki wodne, wyremontowano wały, brodzik dla najmłodszych, powstał budynek rekreacyjny, w którym znajduje się m.in. zaplecza sanitarne. Dzięki pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wykonaliśmy też pomosty pływające. Już niedługo zamontowane zostaną 22 drewniane domki rekreacyjne. To był właściwy czas na rozpoczęcie tej potrzebnej inwestycji i już niedługo obiekt zacznie spełniać swoją funkcję.

Oprócz wspomnianych inwestycji jednym z moich większych osiągnięć jako samorządowca jest rozbudowa przedszkola miejskiego, która została zrealizowana szybko i sprawnie przy udziale dofinansowania ze środków unijnych. Budynek nie tylko z zewnątrz, ale również wewnątrz robi duże wrażenie. Dzieci mają do dyspozycji także kolejny nowoczesny plac zabaw.

Rozbudowane Przedszkole Miejskie w Strzelinie fot. mat. prasowe

W jakim stopniu udało się samorządowi wykorzystywać środki zewnętrzne, w tym unijne, do rozwoju?

Zrealizowaliśmy wiele zadań i inwestycji. W miarę możliwości skutecznie aplikujemy o środki zewnętrzne. W ciągu ostatnich czterech lat pozyskaliśmy ponad 16 mln zł na zadania warte ponad 32 mln zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 udało nam się uzbroić w niezbędne media teren przy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest Park Podstrefa Strzelin. Głównym celem projektu było wzmacnianie rozwoju gospodarczego Gminy Strzelin. Podmioty gospodarcze będą miały udostępnione nowe powierzchnie przemysłowe, handlowe i usługowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, co poprawi możliwości inwestowania na terenie gminy. W efekcie kreowania warunków sprzyjających napływowi inwestorów tworzone będą nowe miejsca pracy. Ponadto wykonaliśmy termomodernizację i przebudowę budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie, z którego korzystają piłkarze klubów korzystających z boisk w Parku Miejskim im. Armii Krajowej, a w okresie wakacyjnym użytkownicy otwartego basenu, który w przyszłości powinien zostać zmodernizowany. Rozbudowaliśmy przedszkole miejskie o cztery dodatkowe oddziały, przeprowadziliśmy termomodernizację sali gimnastycznej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie.

Przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów przebudowaliśmy pozostałą część targowiska miejskiego w Strzelinie. Znacznie poprawił się komfort handlujących i kupujących. W kilku sołectwach powstały drewniane wiaty rekreacyjne, które pełnią funkcję świetlic.

Korzystamy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dzięki którym wybudowaliśmy kanalizację sanitarną do Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele oraz kilkunastu budynków mieszkalnych i kilku działek budowlanych zlokalizowanych już w obrębie sąsiedniego sołectwa Gębczyce. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie. Na te przedsięwzięcia pozyskaliśmy zarówno dotację, jak również pożyczkę na preferencyjnych warunkach.

Nie zapominamy także o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Dzięki tym środkom przebudowaliśmy siedem dróg w sołectwach, a w trakcie realizacji jest remont drogi prowadzącej do Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie.

Przy ulicy Okulickiego powstał obiekt dwufunkcyjny, tj. kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej, który przy sprzyjających warunkach pogodowych pełni funkcję lodowiska. Środki na ten cel pozyskaliśmy z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki środkom pozyskanym z „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2018” powstało nowoczesne boisko wielofunkcyjne na terenie Osiedla „Na Skarpie” w Strzelinie. O realizacji tego zadania zdecydowali sami mieszkańcy – właśnie ta propozycja uzyskała największą liczbę głosów w ramach Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest to  oczywiście tylko wycinek zadań, na które strzeliński samorząd pozyskał dofinansowania zewnętrzne.

 

Czy udało się znacząco podnieść jakość życia mieszkańców w czasie ostatniej kadencji? W jakich obszarach udało się to w największym stopniu?

Wszystkie inwestycje realizujemy w trosce o poprawę warunków życia naszych mieszkańców. Udało nam się zrobić bardzo dużo a Gmina Strzelin rozwija się dynamicznie. Warto zaznaczyć, że dużo zadań było możliwych do realizacji dzięki pozyskanym środkom zewnętrznych, bez których tak dynamiczny rozwój nie byłby możliwy. Powstają nowe zakłady pracy. W tej chwili mamy sprzedane wszystkie gminne grunty inwestycyjne. W największym stopniu zrealizowaliśmy zadania związane z infrastrukturą drogową, oświatową, gospodarką komunalną i ochroną środowiska, kulturą fizyczną i sportem, bezpieczeństwem publicznym, jak również kulturą. Uważam, że wiele jest jeszcze do zrobienia.

 

W jaki sposób Strzelin powinien rozwijać się w najbliższych latach?

Moim marzeniem jest odbudowa budynku ratusza w Strzelinie. Powołaliśmy spółkę, która zrealizuje inwestycję. Według wstępnego kosztorysu jest to koszt kilkunastu milionów złotych netto. Celowo mówię to o cenie netto, ponieważ spółka odzyska 23 procent podatku VAT. Zlecono już opracowanie dokumentacji technicznej, która gotowa ma być wiosną 2019 roku. Nowy ratusz stanie się nową siedzibą magistratu. Obiekt ma być przystosowany przede wszystkim do potrzeb mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. Do najważniejszych zadań, które powinny zostać zrealizowane należy m.in. utworzenie inkubatora przedsiębiorczości wraz z centrum szkoleniowym, który znajdzie swoją siedzibę w remontowanym budynku strzelińskiego dworca, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 , sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4, budowa przedszkola i biblioteki w Kuropatniku, hali widowiskowo-sportowej na terenie za strzelińskim Aquaparkiem, budowa ścieżek rowerowych oraz kolejnych etapów singletracków, budowa mieszkań komunalnych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, modernizacja stadionu miejskiego i basenu odkrytego wraz z wodnym placem zabaw, budowa kolejnych świetlic wiejskich, budowa szatni sportowych i doposażenie boisk w sołectwach, rozbudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej, rewitalizacja wschodniej pierzei strzelińskiego rynku, na której realizację otrzymamy środki zewnętrzne. Ważna jest również kontynuacja remontów, budowy dróg i chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i gminnych. Uważam, że dalszy rozwój Gminy Strzelin powinien być szybki i stabilny.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone