Najwyższe ekologiczne wyróżnienie dla IndoramaVentures Poland Sp. z o.o.

Możliwość komentowania Najwyższe ekologiczne wyróżnienie dla IndoramaVentures Poland Sp. z o.o. została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Podczas otwarcia targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu, 23 października, uhonorowano przedsiębiorstwo Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. we Włocławku za to, że zostało zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W obecności m.in. Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski wręczył przedstawicielom IndoramaVentures Poland certyfikat EMAS.

Indorama fot. mat prasowe

EMAS (Eco Management and AuditScheme) jest promowanym przez Komisję Europejską systemem certyfikacji środowiskowej. Sprzyja on tworzeniu w przedsiębiorstwach i instytucjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Przynależność do systemu jest najwyższym ekologicznym wyróżnieniem dla przedsiębiorstw oraz instytucji niekomercyjnych.

Wśród organizacji zarejestrowanych w EMAS znajdują się liderzy przemian prośrodowiskowych w swoich sektorach w skali regionu, kraju, a nawet świata. Organizacje te są autorami najlepszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska oraz ekoinnowacji. W swoich branżach firmy te stanowią punkt odniesienia przy ocenie efektywności środowiskowej.

IndoramaVentures Poland Sp. z o.o. we Włocławku dołączyła do grona 68 organizacji w Polsce posiadających certyfikat EMAS. Rozmawiamy o tym wydarzeniu z pracownikami Spółki we Włocławku: Katarzyną Godyń-Zakrzewską (Environmental Assistant Manager), Aleksandrą Rybacką (Kierownik ds. Zasobów Ludzkich), Mileną Szymborską (Human Resources Assistant Manager) i Marcinem Zagrobelnym (Kierownik ds. Kontroli Procesu).

Moi rozmówcy demonstrują w niewielkiej butelce sztandarowy produkt IndoramaVentures Poland we Włocławku, czyli politereftalan etylenu (PET). Jest to granulat o sferycznym kształcie, z którego wytwarza się m.in. butelki do wody, napojóworaz mleka. Do wyprodukowania jednej butelki potrzeba zaledwie 26 gramów granulatu. Dobowa produkcja firmy liczona jest w setkach ton. Jedna na półtorej butelki w Polsce jest wytwarzana z granulatu pochodzącego z Włocławka.  

Daje to już wyobrażenie o skali działalności firmy i jej pozycji na polskim rynku, na którym jest jedynym producentem granulatu PET. Firma zatrudnia około 110 pracowników. Łatwo jest więc się domyśleć, że produkcja musi być w pełni zautomatyzowana.

Zdobycie certyfikatu EMAS cieszy moich rozmówców i jest dowodem uznania dla pracy załogi IndoramaVentures Poland.

– W naszej firmie przykłada się ogromną wagę do działalności proekologicznej – mówi pani Katarzyna Godyń-Zakrzewska – Wynika to między innymi z charakteru naszej działalności. Jesteśmy firmą chemiczną, a więc trzeba w niej kłaść ogromny nacisk na to, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko. To wiąże się z nieustannym doskonaleniem procesów produkcyjnych, osiąganiem coraz lepszych wskaźników efektywności energetycznej, ale również z działalnością edukacyjną, szkoleniową, którą prowadzimy w bardzo szerokim zakresie.

IndoramaVentures Poland Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 14064-1:2006, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, ISO 50001:2011, EMAS, SA 8000:2014 oraz w oparciu o wytyczne normy PN ISO 26000:2012.  Jest także członkiem międzynarodowej organizacji SEDEX będącej platformą wymiany danych z zakresu etyki biznesowej dostawców. Spółka jest nastawiona na budowanie partnerskich i etycznych relacji z różnymi grupami interesariuszy, klientami, pracownikami, dostawcami, lokalną społecznością.

– Realizujemy wiele programów szkoleniowych, edukacyjnych i akcji prozdrowotnych, którymi objęci są nasi pracownicy –  mówi Pani Milena Szymborska.

– Przykładamy dużą wagę do rozwoju umiejętności, wiedzy i potencjału pracowników, staramy się tworzyć środowisko pracy o dużej różnorodności, które będzie przyciągać i zatrzymywać pracowników osiągających najlepsze wyniki. – dodaje Pani Aleksandra Rybacka – Kładziemy szczególny nacisk na zdrowie i bezpieczeństwo pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć cel, jakim jest całkowity brak wypadków i obrażeń ciała m.in. poprzez realizację programu „Bezpieczna Firma”. Za każde 100.000 przepracowanych godzin bez wypadku pracownicy otrzymują nagrody ufundowane przez Firmę. Aktywnie promujemy zdrowie w miejscu pracy, np. 15 października br.z okazji Dnia Walki z Rakiem Piersi zorganizowaliśmy seminarium dla pracowników i indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. profilaktyki onkologicznej.

– Prowadzimy również zajęcia proekologiczne w szkołach, przedszkolach, uczymy dzieci i młodzież poszanowania środowiska. – mówi Pani Katarzyna Godyń-Zakrzewska.

Certyfikat EMAS, zrównoważony rozwój, deklaracje środowiskowe, bardzo szeroko rozwinięta działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przekłada się na wyniki produkcyjne i pozycję rynkową IndoramaVenturesPoland.

To proekologiczne nastawienie, odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów, które przecież mają kontakt z żywnością ma bardzo duże znaczenie w działalności biznesowej – uważa Marcin Zagrobelny – Nasi odbiorcy, którzy wytwarzają butelki i opakowania z tworzywa PET sami zachowują wysokie standardy i tego samego wymagają od nas. Przeprowadzają również u nas audyty dotyczące tych obszarów. W ten sposób tworzy się łańcuch wartości oferowanych klientom przez powiązane ze sobą, biznesowymi relacjami, firmy. Każdy stara się dochować jak najwyższych standardów. Nie moglibyśmy współpracować z najbardziej renomowanymi i znanymi na całym świecie odbiorcami, gdybyśmy nie umieli dotrzymać tych wymogów.