Najbardziej zwiększyliśmy przewozy intermodalne

Możliwość komentowania Najbardziej zwiększyliśmy przewozy intermodalne została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Rozmowa z Czesławem Warsewiczem prezesem pkp cargo

Czesław Warsewicz, prezes pkp cargo fot. mat. prasowe

Hasłem przewodnim tegorocznego VI Kongresu Rozwoju Transportu była „Infrastruktura fundamentem rozwoju gospodarki Polski. Jak Pan ocenia rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce w ostatnich latach z punktu widzenia PKP Cargo?

Jak stan tej infrastruktury rzutuje na wyniki dotyczące  przewozów towarowych przedsiębiorstwa? Stan infrastruktury kolejowej w naszym kraju systematycznie się poprawia. PKP PLK do 2023 zrealizuje Krajowy Program Kolejowy, czyli największy program inwestycyjny na kolei od dekad, gdyż jego wartość sięga prawie 70 mld zł. Dzięki modernizacjom tysięcy kilometrów linii kolejowych wzrośnie średnia prędkość handlowa pociągów towarowych, ponadto podniesiony zostanie nacisk na oś dzięki czemu będziemy mogli prowadzić cięższe pociągi. Te dwa czynniki spowodują podniesienie efektywności PKP CARGO i wzrost naszej konkurencyjności wobec przewoźników samochodowych. Stan infrastruktury kolejowej ma zaś ogromny wpływ na nasze wyniki przewozowe. Ten wpływ jest bezpośredni, gdyż wozimy miliony ton kruszyw na place budów, a jednocześnie przejściowe pogorszenie się warunków przewozowych (np. konieczność objazdów tras na których trwają prace) powoduje, że kolej traci część swoich przewag konkurencyjnych. Ten koszt ponosimy, bo wiemy, że za kilka lat warunki na polskiej kolei znacznie się poprawią i my też na tym zyskamy.

PKP Cargo fot. mat. prasowe

Grupa PKP CARGO po trzech kwartałach 2019 roku zanotowała przychody operacyjne na poziomie 3,67 mld zł. Wynik EBITDA wynosi 616 mln zł. Jak należy ocenić te wyniki w odniesieniu do danych za ubiegłe lata? 

One są nieco gorsze niż w 2018 roku, ale tamten rok był wyjątkowy, choćby z racji „górki” w przewozach kruszyw i większego zapotrzebowania na węgiel. Teraz sytuacja niejako wróciła do stanu poprzedniego, ale jeśli porównamy wyniki finansowe PKP CARGO z 2019 roku do średniej z lat 2013-2018, czyli od momentu wejścia naszej spółki na giełdę, to okaże się, że nasze tegoroczne przychody są o około 250 mln wyższe od średniej z lat poprzednich, EBIDTA wzrosła o 119 mln zł, a zysk netto o 16,5 mln zł. To dowodzi, że nasza organizacja pracuje coraz efektywniej, stajemy się coraz bardziej konkurencyjnym podmiotem.

Jak wygląda sytuacja PKP Cargo w segmencie przewozów intermodalnych?

Przewozy Intermodalne to w tej chwili najszybciej rosnący sektor naszej działalności. W okresie od stycznia do września tego roku przewieźliśmy w ten sposób 7,1 mln ton ładunków, czyli o ponad 8% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Ta dynamika byłaby zapewne wyższa, gdyby nie zaniedbania naszych poprzedników, którzy nie zatroszczyli się o inwestycje taborowe. My te zaległości nadrabiamy, w tym roku zdecydowaliśmy o zawarciu dwóch dużych umowy na zakup ponad 1150 platform intermodalnych o wartości blisko 500 mln zł. Kolejne kontrakty dotyczą zakupu prawie 40 lokomotyw za około 630 mln zł. Po raz pierwszy w historii PKP CARGO realizujemy tak duży program inwestycyjny w segmencie intermodalu.

pkp cargo, Małaszewicze fot. mat. prasowe

Trwa proces rebrandingu PKP CARGO INTERNATIONAL (dawnej AWT), czeskiej spółki należącej do Grupy PKP CARGO. Proszę ocenić przebieg tego procesu i jego znaczenie dla wzrostu rozpoznawalności PKP CARGO na rynkach europejskich.

Proces rebrandingu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, stopniowo będziemy zmieniać malowanie na lokomotywach i wagonach, co będzie najbardziej widocznym elementem tego procesu. Rebranding ma służyć z jednej strony głębszej integracji naszej czeskiej spółki w Grupie PKP CARGO, a jednocześnie wzmocnić naszą obecność na rynkach międzynarodowych. PKP CARGO jest uznaną marką w Europie, więc zmiana nazwy AWT pomoże tej spółce w rozwijaniu działalności przewozowej i logistycznej na europejskich szlakach transportowych, głównie w obrębie Trójmorza.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone