Mlekovita jest liderem w branży mleczarskiej

Możliwość komentowania Mlekovita jest liderem w branży mleczarskiej została wyłączona TOP Manager

Rozmowa z Prezesem Zarządu Grupy Mlekovita Dariuszem Sapińskim

Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński fot. mat. prasowe

1.Mlekovita jest liderem w branży mleczarskiej. Co legło u podstaw tego sukcesu – innowacyjność produktowa, trafione inwestycje,  umiejętność przejmowania innych podmiotów gospodarczych?

Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusza Sapiński: Wszystko zawdzięczamy dobrze obranej strategii działania opartej na dwóch filarach: jakości i innowacyjności. W związku z regularnym zwiększaniem zdolności produkcyjnych w sposób odpowiedzialny oraz przemyślany realizujemy kolejne inwestycje, starając się, aby utrzymywać wydatki na nie na zbliżonym poziomie, z możliwością zwiększania ich w zależności od sytuacji na rynku. W 2017 r. na inwestycje wydanych zostało 170 mln złotych. Związane one były przede wszystkim z budową Fabryki Proszków Mlecznych oraz zakupem nowych linii produkcyjnych, np. do wyrobu paluszków serowych – jedynej takiej w Polsce i jednej z 2-3 podobnych w całej Europie. Zainwestowaliśmy też w unikatowe rozwiązania technologiczne do produkcji serów kanapkowych do smarowania, twarogowych i topionych, jak również w linię do wytwarzania napojów serwatkowych czy do produkcji mleka w butelce z wygodną rączką. Nie ma dziś rozwoju bez inwestycji, a MLEKOVITA – jako lider branży w Europie Środkowo-Wschodniej i kreator modelu nowoczesnego biznesu mleczarskiego – musi nieustannie ewaluować i stawia sobie najważniejsze cele. A celem nadrzędnym jest bycie firmą globalną.

2. Co roku Mlekovita otrzymuje wiele prestiżowych nagród, wyróżniane są również poszczególne produkty firmy. Chciałbym jednak o zapytać o nagrodę, która Pan został osobiście wyróżniony jako szef Mlekovity. Chodzi o Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” – „Praca Zwycięża Wszystko” przyznawany przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Czym jest dla Pana ta nagroda, dzięki jakim osiągnięciom Pan ją zdobył?

Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża” jest o tyle cenny, że został przyznany jako wyraz profesjonalizmu działań zarówno moich typowo menedżerskich, jak i podejmowanych w wyniku określonej przeze mnie strategii, dzięki której MLEKOVITA stała się liderem branży w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Równie ważne są jednak wyróżnienia dla marki i firmy, ponieważ to one są wyrazem uznania dla codziennej ciężkiej pracy wkładanej w rozwój zarówno MLEKOVITY, jak i branży oraz całej polskiej gospodarki, potwierdzając dobrze obraną drogę rozwoju w różnych aspektach. Jak np. odebrany przez mnie 28 lutego tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii „Motywacja” za programy motywacyjne skierowane do pracowników, dzięki którym mają możliwość rozwoju. Doceniona tu została dbałość o podnoszenie pracowniczych kwalifikacji na wszystkich poziomach zarządzania w firmie MLEKOVITA. Co ważne, MLEKOVITA była jedyną firmą w branży rolno-spożywczej uhonorowaną tym tytułem. Olbrzymią wartość ma też Ranking Najcenniejszych Polskich Marek, w którym MLEKOVITA od lat dzierży palmę pierwszeństwa wśród przedsiębiorstw z produkcyjnego sektora polskiej gospodarki, a w tym roku szczególnie, gdyż triumfowała w kategorii „Produkty żywnościowe”.

3.Mlekovita z powodzeniem wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania. Na czym on polega i w jaki sposób przyczynia się do sukcesów firmy?

MLEKOVITA w trosce o konsumentów od ponad 20 lat pracuje zgodnie z międzynarodowymi systemami. Procesy produkcyjne (od pozyskiwania surowców poprzez ich przetwórstwo aż po dystrybucję i sprzedaż) odbywają się według Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który obejmuje:

  • FSSC 22000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (równoważny ze standardami BRC oraz IFS) – międzynarodowy standard kontroli żywności oparty na zapobieganiu występowania zagrożeń zdrowotnych w żywności. Zawiera m.in. dobrą praktykę produkcyjną, standardy higieniczne oraz komunikację z klientem, a także obejmuje ochronę żywności przed celowym skażeniem oraz identyfikowalność w przypadku konieczności wycofania produktu z rynku;

  • ISO 9001 – System Zarządzania Jakością, który potwierdza wdrożenie procedur zapewniających wysoką jakość produktów poprzez sprawne funkcjonowanie i współpracę wszystkich działów firmy, począwszy od skupu mleka, poprzez produkcję, sprzedaż, kontrolę jakości, po zaangażowanie wszystkich pracowników. Jest to system oparty na zapobieganiu występowania błędów, wymaga systematycznych pomiarów i oceny wskaźników, odpowiedzialności każdego pracownika za jakość oraz ciągłego doskonalenia;

  • ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego potwierdzający, że produkujemy przyjaźnie dla środowiska, tzn. przy minimalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, optymalizacji zużycia czynników energetycznych oraz surowców, dodatków i opakowań, zachowując przy tym wysoką jakość.

Polityka jakości prowadzona przez MLEKOVITĘ zorientowana jest zarówno na procesy biznesowe, jak i na zaspokajanie potrzeb klienta. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania dotrzymuje kroku rozwojowi firmy, uwzględnia całościowe potrzeby zakładu oraz gwarantuje jednolitą i powtarzalną jakość produktów. Najważniejszym celem jest utrzymanie najwyższego standardu produkcji poprzez zachowanie reżimu higieniczno-sanitarnego, spełnienie wymagań klientów, ochronę środowiska oraz Kompleksowe Zarządzanie Jakością. Posiadając certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania MLEKOVITA jest pewnym i wiarygodnym partnerem na unijnym i światowym rynku.

4.Firma odnosi również sukcesy na rynkach zagranicznych, w tym również na bardzo trudnym, chińskim rynku. Dzięki jakim rozwiązaniom, jakiemu modelowi biznesowemu Mlekovita szybko rozwija się poprzez internacjonalizację?

Początki działalności eksportowej MLEKOVITY sięgają 30 lat wstecz. Wtedy to MLEKOVITA była dumna z faktu realizacji zapotrzebowania ze strony zagranicznych kontrahentów na tzw. „półprodukty”. Obecnie ustawiliśmy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i z powodzeniem podbijamy rynki całego świata, zaopatrując je w produkty w liczbie ponad 1000 dostępne w jej ofercie detalicznej. To zasługa wypracowanej pozycji – MLEKOVITA już od wielu lat jest numerem 1: największym eksporterem produktów mleczarskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest liderem nie tylko w wartości eksportowanych produktów, ale także pod względem liczby obsługiwanych krajów oraz asortymentów wysyłanych na rynki zewnętrzne. Eksportując nasze produkty do 144 krajów na wszystkich kontynentach: w Europie, Azji, Afryce, Australii oraz obu Amerykach: Północnej i Południowej (28 państw Unii Europejskiej i 116 poza UE), w 2017 r. osiągnęliśmy rekordową wartość eksportu na poziomie ok. 1,2 mld zł.

Pomimo trudności wynikających z licznych barier, tj. przede wszystkim wpływu kursów euro i dolara na koniunkturę na świecie, ograniczeń w dostępie do rynków zewnętrznych (np. embargo rosyjskie), utrudnień wynikających z międzynarodowych przepisów prawych oraz braku gwarancji bezpieczeństwa handlowego zawieranych transakcji (istnieją rynki, na których transakcje nie są ubezpieczane nawet przez największe światowe firmy ubezpieczeniowe czy banki), MLEKOVITA doskonale radzi sobie na wymagających rynkach międzynarodowych. Na szczególną uwagę zasługuje tu sukces, jaki odnieśliśmy na rynku niemieckim. Wartość eksportu na ten rynek stanowi obecnie ponad 20% całego eksportu. Jest to największy oraz najdynamiczniej rozwijający się obsługiwany rynek zewnętrzny. MLEKOVITA w 2017 roku sprzedała na rynku niemieckim, m.in.: ok. 2 905 ton serów twardych dojrzewających, 20 615 658 l mleka UHT, 2 620 ton proszków mlecznych, 175 ton masła. Jako jedyna firma na rynku polskim MLEKOVITA prowadzi bezpośrednią obsługę detalicznych klientów niemieckich przez własne oddziały zlokalizowane w Kościanie, Wolsztynie i Pyrzycach.

Jednym z niezbędnych elementów obranej strategii rozwoju eksportu, która pozwala nam uzyskiwać takie wyniki, jest zatrudnianie najwyższej klasy specjalistów nie tylko z Polski, ale też z Europy i świata, pracowników o narodowości zgodnej z obsługiwanymi rynkami.

Produkty MLEKOVITY cenione są przez zagranicznych odbiorców za unikatowe wartości odżywcze i  bezpieczeństwo pod względem zdrowotnym. Eksport produktów mleczarskich oraz wszelkie działania w tym zakresie podejmowane przez MLEKOVITĘ są polską dumą narodową, gdyż prezentują i promują Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspierają dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju oraz przyciągają inwestorów, a także budują kapitał zaufania wobec Polski i Polaków.

5. W marcu przedstawiciele Mlekovity będą uczestniczyć w XXV jubileuszowej edycji Welconomy Forum In Toruń organizowanej przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Jakie są Pana oczekiwania związane z tym wydarzeniem?

Welconomy Forum in Toruń, którego tematem przewodnim jest „Sytuacja gospodarcza kraju na tle Unii Europejskiej i Świata”, to jedna z największych imprez ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, a więc nie może zabraknąć na niej MLEKOVITY – lidera branży mleczarskiej w Europie środkowo-Wschodniej, największego producenta i eksportera na tym terenie. Nasza wiedza i doświadczenie przyczyniają się nie tylko do rozwoju naszej firmy i oferowania produktów najwyższej jakości, ale i kształtują postęp całej polskiej gospodarki – sektor rolno-spożywczy jest bowiem niezwykle ważną jej gałęzią. Obecność na takim forum jest znakomitą okazją do omówienia kwestii związanych zarówno z branżą, jak i całym systemem gospodarczym kraju, a także dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi jej uczestnikami. Po obecności na Welconomy Forum in Toruń oczekujemy więc przede wszystkim wymiany wiedzy i doświadczeń, ale możemy również poszukać nowych partnerów do współpracy – dzięki obecności gości z zagranicy także eksportowej. Mamy tu też możliwość spotkania nie tylko swoich dotychczasowych klientów, ale także nowych, którym możemy zaprezentować swoje produkty oraz przedstawić korzyści płynące z wyboru naszej oferty.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone