Łączymy Warszawę ze wschodnią Polską

Możliwość komentowania Łączymy Warszawę ze wschodnią Polską została wyłączona Aktualności, Inwestycje

25 lipca 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wziął udział w podpisaniu umów na budowę autostrady A2 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, węzła Lubelska w ciągu drogi ekspresowej S17 oraz przebudowę dk nr 61 w Legionowie (III etap).

W konferencji prasowej uczestniczyli także wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Witold Słowik, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz dyrektor mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marian Gołoś.

– Bardzo się cieszę, że przechodzimy do realizacji autostrady A2 na wschód od Warszawy, to ważne wydarzenie. Pragnę podkreślić, że dzięki decyzji rządu o zwiększeniu limitu na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych ta trasa będzie budowana do Białej Podlaskiej – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego z podziałem na Zadania A i B

Realizacja niespełna 15 km odcinka będzie obejmować budowę dwujezdniowej autostrady wraz z drogami obsługującymi ruch lokalny, przebudowę istniejących dróg gminnych i powiatowych, budowę MOP I oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA). W podstawowym zakresie robót znajdzie się również przebudowa infrastruktury sąsiadującej z autostradą i budowa nowej. Trasa zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia ochrony środowiska – ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt oraz zbiorniki retencyjne. Generalnym wykonawcą zadania jest POLAQUA, a umowa opiewa na ponad 500 mln zł. Przekazanie inwestycji do użytkowania zaplanowano na czerwiec 2020 r.

Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) – Warszawa (w. Lubelska) – odc. węzeł Lubelska

Węzeł Lubelska połączy Południową Obwodnicę Warszawy (w ciągu S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i autostradą A2. W ramach inwestycji powstanie 2 km dwupoziomowe połączenie tych dróg. Jego budowa ułatwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku (dk nr 8 – docelowo S8), Lublina (dk nr 17 – docelowo S17) oraz poprzez istniejącą i realizowaną Południową Obwodnicę Warszawy oraz umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2. Inwestycje zrealizuje PORR Polska Infrastructure. Koszt budowy węzła to 190 mln zł, a przekazanie go do użytkowania zaplanowano na październik 2020 r.

Budowa wiaduktu w Legionowie na dk nr 61 (etap III)

W ramach zadania przewidywana jest budowa drogi krajowej nr 61 o długości ok. 1,8 km o przekroju dwujezdniowym, wraz z infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Generalnym wykonawcą jest Skanska SA, a umowa opiewa na 45,7 mln zł. Oddanie wiaduktu do użytkowania zaplanowano na sierpień 2020 r.

Zadania, na które zostały podpisane umowy, znajdują się w zaktualizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), przyjętym przez Radę Ministrów 12 lipca 2017 r. Zmieniony dokument uwzględnia realizację inwestycji z wykorzystaniem nowego limitu finansowego, zwiększonego ze 107 mld zł do 135 mld zł.

 

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone