Łączymy Warszawę ze wschodnią Polską | Kapital Polski

Łączymy Warszawę ze wschodnią Polską

Komentarzy (0) Aktualności, Inwestycje

25 lipca 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wziął udział w podpisaniu umów na budowę autostrady A2 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, węzła Lubelska w ciągu drogi ekspresowej S17 oraz przebudowę dk nr 61 w Legionowie (III etap).

W konferencji prasowej uczestniczyli także wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Witold Słowik, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz dyrektor mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marian Gołoś.

– Bardzo się cieszę, że przechodzimy do realizacji autostrady A2 na wschód od Warszawy, to ważne wydarzenie. Pragnę podkreślić, że dzięki decyzji rządu o zwiększeniu limitu na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych ta trasa będzie budowana do Białej Podlaskiej – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego z podziałem na Zadania A i B

Realizacja niespełna 15 km odcinka będzie obejmować budowę dwujezdniowej autostrady wraz z drogami obsługującymi ruch lokalny, przebudowę istniejących dróg gminnych i powiatowych, budowę MOP I oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA). W podstawowym zakresie robót znajdzie się również przebudowa infrastruktury sąsiadującej z autostradą i budowa nowej. Trasa zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia ochrony środowiska – ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt oraz zbiorniki retencyjne. Generalnym wykonawcą zadania jest POLAQUA, a umowa opiewa na ponad 500 mln zł. Przekazanie inwestycji do użytkowania zaplanowano na czerwiec 2020 r.

Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) – Warszawa (w. Lubelska) – odc. węzeł Lubelska

Węzeł Lubelska połączy Południową Obwodnicę Warszawy (w ciągu S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i autostradą A2. W ramach inwestycji powstanie 2 km dwupoziomowe połączenie tych dróg. Jego budowa ułatwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku (dk nr 8 – docelowo S8), Lublina (dk nr 17 – docelowo S17) oraz poprzez istniejącą i realizowaną Południową Obwodnicę Warszawy oraz umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2. Inwestycje zrealizuje PORR Polska Infrastructure. Koszt budowy węzła to 190 mln zł, a przekazanie go do użytkowania zaplanowano na październik 2020 r.

Budowa wiaduktu w Legionowie na dk nr 61 (etap III)

W ramach zadania przewidywana jest budowa drogi krajowej nr 61 o długości ok. 1,8 km o przekroju dwujezdniowym, wraz z infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Generalnym wykonawcą jest Skanska SA, a umowa opiewa na 45,7 mln zł. Oddanie wiaduktu do użytkowania zaplanowano na sierpień 2020 r.

Zadania, na które zostały podpisane umowy, znajdują się w zaktualizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), przyjętym przez Radę Ministrów 12 lipca 2017 r. Zmieniony dokument uwzględnia realizację inwestycji z wykorzystaniem nowego limitu finansowego, zwiększonego ze 107 mld zł do 135 mld zł.

 

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *