Katowice podnoszą jakość kształcenia i doradztwa zawodowego

Możliwość komentowania Katowice podnoszą jakość kształcenia i doradztwa zawodowego została wyłączona Aktualności, Nauka

Jak podaje Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, kolejne dwa projekty zgłoszone przez miasto w konkursach unijnych przyczynią się podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców Katowic.

Istotnym elementem rozwoju gospodarki jest dobre przygotowanie kadry, które odbywa się na poziomie kształcenia wyższego, ale także wcześniej w szkołach średnich. Na dzisiejszym rynku pracy poszukiwani są specjaliści branżowi, których chcemy w Katowicach kształcić. Z drugiej strony mamy także kształcenie osób dorosłych, które z różnych względów pozostają bez pracy. Na realizacje projektów o wartości ponad 2 mln zł właśnie w tych obszarach udało się nam pozyskać dofinansowanie  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

 

Pierwszy z projektów to „Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach”. Projekt ten zdobył wsparcie w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i zostanie on zrealizowany do końca III kwartału 2019 roku.  Całkowita wartość projektu wynosi 1 463 700,00 zł, w tym dofinansowanie – 968 179,18 zł, a wkład własny miasta jako beneficjenta – 495 520,82 zł.

W ramach projektu planuje się wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię komunikacji w języku obcym oraz sterowników PLC i WS13 (część przeznaczona pod montaż maszyn): otynkowanie i malowanie ścian, wykonanie posadzki, obudowanie instalacji płytami g-k, wykonanie ścian działowych, remont parapetów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej, wykonanie sufitów, przebudowa części instalacji elektrycznej, a także zakup 3 urządzeń sterowanych numerycznie z wyposażeniem (dwóch frezarek CNC i jednej tokarki CNC) oraz 8 maszyn konwencjonalnych z wyposażeniem (4 tokarek i 4 frezarek) – mówi Małgorzata Domagalska, Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Druga inicjatywa katowickiego samorządu nosi nazwę „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+”. Celem tego projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (w tym 36 kobiet, 34 mężczyzn) powyżej 30. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup:

  • osoby powyżej 50. roku życia, kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto, wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte również osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowana pomoc w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo zawodowe lub doradztwo zawodowe. Poza tym, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży oraz prac interwencyjnych. Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. Całkowita wartość projektu sięga kwoty 672 022,50 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi łącznie 638 421,37 zł (w tym wsparcie finansowe z EFS – 85% i z budżetu państwa – 10%).