Jesteśmy wsparciem dla przedsiębiorców

Możliwość komentowania Jesteśmy wsparciem dla przedsiębiorców została wyłączona Aktualności, Biznes

Rozmowa z Henrykiem  Galwasem, prezesem zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej

Henryk Galwas, prezes zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej

Jak duże było zainteresowanie ze strony przedsiębiorców i władz samorządowych, Galą Laurów Umiejętności i Kompetencji 2018 w Opolu?

Z roku na rok mamy coraz większą liczbę zgłoszonych kandydatur do nagrody Laurów Umiejętności i Kompetencji. Dzieje się tak zapewne, że jest to wyróżnienie, które ma już odpowiednią rangę i ogromny prestiż. Sama nagroda, co warto podkreślić, jest już na stałe wpisana w promocję naszego województwa. Tegoroczna edycja, to już dwudziesty siódmy raz kiedy będziemy mieli zaszczyt honorować tym wyróżnieniem – osoby, firmy oraz instytucje.

Proszę powiedzieć, jakie inne ważne wydarzenia gospodarcze organizuje Izba w tym roku?

Największym dla nas wydarzeniem jest oczywiście uroczysta Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji, która będzie miała miejsce w Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera. Jeśli chodzi o inne nasze przedsięwzięcia, to jesteśmy też organizatorem konkursu Opolska Nagroda Jakości, która polega na profesjonalnym audycie zgłoszonych do niej firm, które pretendują później o to wyróżnienie. Organizujemy też szkolenia i spotkania dla naszych przedsiębiorców. Ostatnio bardzo dobrze przyjęte jest tzw. „Śniadanie biznesowe” gdzie nasi członkowie mogą w dość luźnej atmosferze porozmawiać, wymienić się informacjami. Często towarzyszą temu panele dyskusyjne i szkolenia.

Ilu wszystkich członków ma obecnie Opolska Izba Gospodarcza? Czy macie członków spoza województwa?

Obecnie Opolska Izba Gospodarcza liczy 467 członków, którzy reprezentują nasze opolskie województwo. W zasadzie koncentrujemy się na naszym regionie. Firm spoza jego granic nie mamy.

Na mocy porozumienia Izby z Krajową Izbą Doradców Podatkowych, od 2019 roku eksperci podatkowi będą świadczyć nieodpłatne usługi członkom zrzeszonym w Opolskiej Izbie Gospodarczej. Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie?

Zawsze staramy się szukać wsparcia dla naszych przedsiębiorców wśród różnych instytucji. Takie rozwiązanie myślę , że jest niezwykle atrakcyjne. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z porad profesjonalnych ekspertów podatkowych za darmo, co będzie dla nich ułatwieniem w ich codziennej pracy. Mamy bardzo dużo pozytywnych opinii naszych członków co do tego rozwiązania. Dostajemy też sugestie od nich co do kwestii, których rozwiązania oczekiwaliby z naszej strony. Nadmienię, że w tamtym roku zorganizowaliśmy szereg szkoleń w naszej siedzibie i w terenie dotyczącej ustawy „RODO” o co byliśmy poproszeni przez naszych przedsiębiorców.

Proszę wymienić jakie korzyści odnoszą przedsiębiorcy z przynależności do Opolskiej Izby Gospodarczej?

Opolska Izba Gospodarcza to przede wszystkim relacje biznesowe , które szczególnie dzisiaj w świecie wszechobecnej konkurencji są ogromnie ważne. Pyta Pan o korzyści z bycia członkiem – jest ich naprawdę wiele, to m.in. bezpłatne szkolenia, możliwości pozyskiwania środków na rozwój firmy, czy też uczestnictwo w projektach unijnych . Do tego promocja na łamach naszego wydawnictwa pn. „Forum Opolskiego Biznesu”, czy też bezpośrednie dojście do przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie.

Zawiązaliśmy również współpracę z Izbą Gospodarczą we Lwowie, gdzie mamy możliwości ułatwienia naszym firmom wejście na rynek ukraiński, czy też inne działania zmierzające do współpracy między naszymi przedsiębiorcami. Zawsze jesteśmy wparciem jako Instytucja dla nich. Izba Gospodarcza ma instrumenty jak Sąd Arbitrażowy, gdzie możemy polubownie rozstrzygać spory między przedsiębiorcami, do tego wsparcie radców prawnych, czy wspomnianej instytucji podatkowej. Na pewno w jedności siła, stąd zachęcam przedsiębiorców do zrzeszania się w izbach gospodarczych.