Jastrzębska Spółka Węglowa partnerem wodorowego projektu

Możliwość komentowania Jastrzębska Spółka Węglowa partnerem wodorowego projektu została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Fabryka Pojazdów Szynowych „H. Cegielski” z Poznania zawarła porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową i PKP Cargo w sprawie komercyjnego wykorzystania wodoru w transporcie kolejowym. – JSW planuje zaangażować się w „wodorowy projekt”, stając  się jego głównym producentem w kraju – mówi  Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA.

List intencyjny w sprawie wodorowego projektu podpisali przedstawiciele trzech spółek: Jastrzębskiej Spółki Węglowej, PKP Cargo oraz Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski. Fot. JSW

Grupa Kapitałowa JSW – oprócz podstawowej działalności, jaką jest produkcja węgla i koksu – coraz śmielej  wkracza w nowe obszary.

Staramy się wykorzystać produkty uboczne. Już dziś jesteśmy liderem w gospodarczym wykorzystaniu metanu. Dążymy też do uruchomienia produkcji wodoru, który będziemy separować z gazu koksowniczego z naszych koksowni. Sześćdziesiąt procent tego gazu zamienia się w energię. Z tradycyjnego dostawcy strategicznego surowca dla przemysłu stalowego stajemy się modelowym przedsiębiorstwem branży z łańcuchem wartości: węgiel koksujący – koks – gaz – wodór – czysta energia – mówi Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA.

 

JSW stawia na wodór jako paliwo przyszłości

List intencyjny w sprawie „wodorowego projektu” Jastrzębska Spółka Węglowa i PKP Cargo podpisały już w czerwcu 2018 roku. Teraz do inicjatywy przyłączyły się zakłady „H. Cegielski-Poznań SA” zajmujące się zaawansowanymi technologiami w zakresie kolejnictwa.Porozumienie podpisano w Jasionce koło Rzeszowa podczas Kongresu 590, którego JSW była partnerem.

W podpisaniu listu intencyjnego wzięli udział przedstawiciele trzech spółek: Jastrzębskiej Spółki Węglowej, PKP Cargo oraz Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski. Prawdopodobne jest poszerzenie listy zaangażowanych w  ten wodorowy projekt instytucji. Porozumienie dotyczy wspólnego wypracowania innowacyjnych rozwiązań, które mają sprzyjać zmniejszeniu zużycia energii oraz emisji spalin do atmosfery, związanych z eksploatacją taboru kolejowego.Takim rozwiązaniem niewątpliwie jest wodór – czyste, ekologiczne i przyjazne środowisku paliwo. Jastrzębska Spółka Węglowa stawia na wodór jako paliwo przyszłości.

–  Możemy wytwarzać wodór w bardzo konkurencyjnej cenie. Zamierzamy go pozyskiwać z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym w procesie koksowania węgla w naszych koksowniach -mówi Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA. –  JSW, poza produkcją niezbędnego surowca do produkcji stali, ma szansę stać się również producentem paliwa, które zmniejsza emisyjność, bo przecież efektem spalania wodoru jest niemal wyłącznie para wodna.

Oczyszczony wodór może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, zasilania urządzeń elektrycznych i awaryjnych stacji zasilania, np. dla szpitali, szkół czy urzędów, ale też może okazać się niezwykle cenny jako ekologiczne paliwo w transporcie publicznym. Ogniwa wodorowe znajdują coraz częściej zastosowanie nie tylko w transporcie samochodowym, ale także w kolejowym. Pierwszy na świecie pociąg zasilany paliwem wodorowym pojawił się we wrześniu w  Niemczech.

Dobra sytuacja finansowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej umożliwia realizację wielu kluczowych dla Spółki inwestycji i angażowanie się w innowacyjne przedsięwzięcia m.in.  w wodorowy projekt.

Inwestują w bazę zasobową i innowacyjne projekty

Po trzech kwartałach 2018 roku  zysk netto Grupy Kapitałowej JSW  wyniósł 1,44 mld zł, a rok wcześniej 1,8 mld zł. Produkcja węgla i koksu w zakładach należących do JSW SA utrzymywały się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku. EBITDA za dziewięć miesięcy tego roku ukształtowała się na poziomie 2,654 mld zł (bez zdarzeń jednorazowych). Nakłady na inwestycje wzrosły w tym roku już o 86,1 proc., a więc do 1,03 mld zł. W analogicznym okresie 2017 r. nakłady CAPEX wyniosły 553,9 mln zł.

Poszerzamy bazę zasobową i realizujemy inwestycje gwarantujące wzrost produkcji węgla w kolejnych latach. Na początku tego roku zaprezentowaliśmy strategię rozwoju do 2030 roku
i jesteśmy w trakcie jej realizacji. Chcemy dalej umacniać pozycję lidera na rynku węgla koksowego w Europie. Zamierzamy zwiększyć wydobycie, wydajność, bezpieczeństwo, stawiając przy tym  na rozwój nowych technologii –
mówi Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA.

Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 7,3 mld zł wobec 6,7 mld zł w tym samym okresie roku ubiegłego, przy czym wzrost przychodów był efektem sprzedaży większej ilości węgla i trendów cenowych na rynku koksu. W ciągu dziewięciu miesięcy 2018 r. kopalnie wchodzące w skład JSW wyprodukowały 11,3 mln ton węgla, a więc podobnie jak w analogicznym okresie 2017 r. Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 11,1 mln ton, tj. o 0,1 mln ton wyższym niż rok wcześniej.

Produkcja koksu w omawianym okresie wzrosła o 3,8 proc. i wyniosła 2,7 mln t wobec 2,6 mln t w  analogicznym okresie roku wcześniejszego. Sprzedaż utrzymała się na tym samym poziomie, tj. 2,6 mln t. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych w analizowanym okresie osiągnęły poziom 3,2 mld zł i były wyższe o 0,5 mld zł od uzyskanych w tym samym okresie 2017 r.

W analizowanym okresie Spółka zrealizowała ceny węgla koksowego na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego, natomiast średnia cena koksu sprzedanego w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. wzrosła o 17,4 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Taki rozwój trendów cenowych pozwolił na powrót do zrównoważonych relacji cen koksu do cen węgla.