Jastrzębska Spółka Węglowa liderem w Europie

Możliwość komentowania Jastrzębska Spółka Węglowa liderem w Europie została wyłączona Aktualności

Na początku lutego Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawiła na GPW długofalową strategię rozwoju na lata 2018 – 2030. Najważniejszym celem jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie i wzrost wartości całej grupy.  

Najcenniejszy węgiel i koks

Nowa strategia zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla z 14,9 mln ton w 2017 roku do 18,2 mln ton w 2030 roku. Poziom produkcji i sprzedaży koksu zaplanowano na poziomie powyżej 3,4 mln ton. Docelowo, koks wielkopiecowy o wysokich parametrach ma stanowić aż 78% produkcji grupy. Z kolei łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w całej grupie w okresie  obowiązywania strategii będą kształtować się na poziomie około 18,9 mld zł. Dla firmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie dostępu do zasobów węgla koksowego. JSW zamierza to robić nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również w udostępnianie nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych. Baza zasobowa będzie stale powiększana, zwłaszcza w przypadku węgla koksowego typu 35. Poczynając od 2020 roku udział produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem zostanie zwiększony z obecnych 72 do 85 %.

Śmiało patrzymy w przyszłość,  posiadamy 952 miliony ton potwierdzonych zasobów operatywnych,  co gwarantuje nam stabilne wydobycie na co najmniej 60 lat.  Unia Europejska importuje rocznie ponad 30 milionów ton węgla koksowego i JSW zamierza być kluczowym producentem tego strategicznego oraz niezbędnego dla europejskiego przemysłu stalowego surowca – mówi Daniel Ozon, prezes JSW. – Nowa strategia zapewni spółce systematyczny rozwój oraz  funkcjonowanie na niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się rynku węgla i koksu. JSW do 2030 roku zwiększy produkcję węgla o 20%. Jeśli chodzi o produkcję koksu to planujemy odtworzenie i utrzymanie mocy produkcyjnych na zbliżonym do obecnego poziomie. Naszym priorytetem jest osiąganie jak najwyższej marży poprzez zmianę poziomu oraz struktury produkcji.  

Efektywność, innowacje oraz fundusz stabilizacyjny

Strategia rozwoju JSW zakłada poprawę efektywności produkcji poprzez inwestycje i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych. Od 2025 roku na jednego pracownika przypadać ma około 1 tys. ton wydobytego węgla rocznie.  W spółce zaplanowano ambitne działania optymalizujące i zwiększające potencjał wydobycia węgla, w tym „Program Jakość” i „Program Efektywność. Ograniczenie kosztów, zwiększenie produktywności, a także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań m.in. nowoczesnej techniki kotwienia czy zmniejszania ilości wydobywanego wraz z węglem kamienia, gwarantują optymalne funkcjonowanie JSW na trudnym runku surowcowym.

W strategii podkreślono wagę projektów badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu środków pomocowych z funduszy zewnętrznych. Prowadzić je będzie utworzona w ubiegłym roku spółka JSW Innowacje, pełniąca rolę naturalnego kompleksowego zaplecza badawczo-rozwojowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Do 2019 roku JSW zamierza spłacić zadłużenie z tytułu obligacji. Powołany zostanie fundusz stabilizacyjny o wartość 1,5 mld zł, którego głównym celem będzie utrzymanie płynności finansowej i zachowanie ciągłości operacyjnej w czasach dekoniunktury na rynku węgla.

Zielone JSW

Grupa Kapitałowa JSW będzie się rozwijać w oparciu o nowoczesne technologie, tak by jak najefektywniej wykorzystywać złoża węgla i jak najmniej szkodzić środowisku naturalnemu. Strategia zakłada m.in. wdrożenie carbon footprint, programu pomiaru i ograniczenia emisji dwutlenku węgla, gospodarkę obiegu zamkniętego oraz zastosowanie proekologicznych rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu  JSW (np. elektryczne samochody czy fotowoltaika). Dbałość o środowisko stanowi integralną część trwałego rozwoju firmy. Jastrzębska Spółka Węglowa stawia na odnawialne źródła energii i ekologię, dlatego strategia zakłada aż pięciokrotne zwiększenie produkcji energii elektrycznej z metanu wydobywanego w kopalniach. Warto zaznaczyć, że ujęcie metanu z systemu wentylacji nie tylko zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń w kopalniach, ale również poprawia efektywność energetyczną oraz wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska.

Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników

Do 2030 r. JSW planuje zwiększyć zatrudnienia o około 1000 osób do niemal 28 tysięcy.  Strategia zakłada zastępowanie odchodzących pracowników (z tytułu nabywanych uprawnień emerytalnych)  młodą, wykwalifikowaną kadrą. W tym celu spółka zawarła porozumienia z Akademią Górniczo- Hutniczą oraz Politechniką Śląską w sprawie organizacji praktyk i stypendiów. Ponadto JSW ściśle współpracuje z samorządami miast i gmin, na terenach których prowadzi działalność wydobywczą, w zakresie kształcenia w zawodach górniczych (szkoły zawodowe i technika).