Grupa PGE, największy producent energii elektrycznej i ciepła, chce wpisać innowacje w DNA firmy

Możliwość komentowania Grupa PGE, największy producent energii elektrycznej i ciepła, chce wpisać innowacje w DNA firmy została wyłączona Polski Kapitał

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. PGE inwestuje już w pierwsze start-upy i testuje nowe technologie w swoich aktywach.

Grupa PGE, podchodząc do tematu inwestycji w sposób kompleksowy, powołała specjalne spółki, które zajmują się współpracą ze start-upami. Inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju oraz projektami pozwalającymi uruchamiać nowe kierunki biznesu, spółka PGE Nowa Energia. Pozwala to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.

Miliony na nowe pomysły

Grupa PGE pozyskała niedawno 27,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Granty z NCBR otrzyma 6 projektów rozwijanych na rzecz spółek z Grupy PGE. Jeden z nich polega na budowie robota do inspekcji kotłów energetycznych, w których elektrownie spalają zmielony węgiel.

Wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach PBSE, znalazły się także: badania nad sezonowym akumulatorem ciepła wykorzystującym przemiany termochemiczne i zasilanym z odnawialnych źródeł energii, służącym do ogrzewania pomieszczeń, opracowanie systemu autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej, prace nad instalacją zeszkliwiania popiołów w hybrydowym palenisku kotłowym, opracowanie inteligentnego układu rekonfiguracji sieci niskiego napięcia wraz z systemem wsparcia służb monterskich oraz realizowany na rzecz spółki PGE Energia Odnawialna, projekt monitorowania i kontroli systemu elektroenergetycznego pod kątem eksploatacji farm wiatrowych, wydłużenia ich żywotności i optymalizacji oddziaływania na otoczenie.

PGE jest dziś największym producentem energii elektrycznej i ciepła, dlatego jest dla nas oczywiste, że to właśnie my powinniśmy być także liderem wspierania innowacji w tym obszarze – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku przeznaczymy łącznie 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych. Chcemy skupić się przede wszystkim na wspieraniu start-upów, rozwijaniu elektromobilności, opracowywaniu nowoczesnych kanałów obsługi klienta oraz integracji rozproszonych odnawialnych źródeł energii.


Wspierają młodych przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej

W ramach przeprowadzonego programu scoutingowego do PGE Ventures, funduszu z Grupy PGE, zgłosiło się prawie 150 start-upów. Z dwoma z nich fundusz podpisał już umowy inwestycyjne, a kolejne są finalizowane i powinny zostać ogłoszone w czerwcu. W następnym etapie PGE Ventures zamierza rozbudować portfel inwestycji o kolejne, co najmniej cztery inwestycje, tak by zarządzać portfelem 8-10 inwestycji do końca roku.

W pół roku udało nam się stworzyć w ramach PGE Ventures zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy są w stanie wyselekcjonować z rynku najlepiej odpowiadające oczekiwaniom Grupy PGE i najlepiej rokujące na rozwój start-upy – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

Pierwszy program scoutinowy PGE Ventures, który wystartował we wrześniu 2017 r., cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem start-upów. Efektem 82 odbytych w ramach programu spotkań ze start-upami, 32 komitetów inwestycyjnych i 8 przeprowadzonych procesów due diligence, są zawarte już umowy inwestycyjne. Powodzenie pierwszego programu scoutingowego przesądziło o decyzji o uruchomieniu jego drugiej edycji, rozszerzonej zasięgiem o kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozwijającemu się rynkowi start-upów przypisujemy szczególną rolę – mówi Henryk Baranowski – Jako lider sektora energetycznego w Polsce możemy zaoferować takim podmiotom nieocenione wsparcie, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne i związane z bazą infrastrukturalną. Chcemy by współpraca ze start-upami i innowacyjność wpisane były w DNA naszej firmy i jesteśmy na dobrej drodze, by ten cel osiągnąć.

Włącz się na przyszłość

Innowacyjne działania Grupy PGE przyczyniają się także do znacznego zwiększenia jakości obsługi klientów indywidualnych. Dwie spółki z Grupy PGE – PGE Nowa Energia i PGE Obrót uruchomiły pilotażowy projekt „Włącz się na przyszłość”. Umożliwia on darmowe testowanie nowych technologii we własnym domu, w tym m.in. śledzenie zużycia energii elektrycznej.

W pierwszym etapie projektu wyłoniona zostanie grupa użytkowników, którzy przez rok będą testować nowoczesne rozwiązania. W domach i mieszkaniach testerów eksperci pracujący dla PGE zainstalują zestaw inteligentnych urządzeń. Testowe zestawy zostaną dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego użytkownika.

Uruchomiony pilotaż ma docelowo pomóc stworzyć produkt z zakresu smart energy. W ramach projektu, dzięki specjalnej aplikacji na smartfony i tablety, można śledzić zużycie energii elektrycznej w domu. Aplikacja umożliwia także sprawdzenie, które ze sprzętów zużywają jej najwięcej, a także uruchamiać je zdalnie.

„Włącz się na przyszłość” to program pilotażowy, którego celem jest budowanie świadomości energetycznej i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Nasze wyjątkowe podejście polega na tym, że docelowy produkt razem z nami będą projektować klienci i pracownicy Grupy PGE. Działając na coraz bardziej konkurencyjnym rynku sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego, kierujemy się perspektywą klienta. W tym przypadku chcemy zakończyć pilotaż stworzeniem docelowego produktu, który PGE Obrót będzie mogła oferować klientom na szeroką skalę – mówi Paweł Śliwa wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Program „Włącz się na przyszłość” bardzo dobrze oddaje istotę działania spółki PGE Nowa Energia, której zadaniem jest budowanie i rozwijanie nowych obszarów biznesu oraz szukanie nowych rozwiązań, które mogą zostać włączone do działalności operacyjnej Grupy.

Uczestnictwo w pilotażu jest darmowe, bez opłat za dostarczanie, montaż i eksploatację urządzeń. Dzięki inteligentnym urządzeniom testerzy będą mogli zarządzać energią elektryczną z poziomu mobilnej aplikacji, a swoimi opiniami i obserwacjami będą dzielić się ze specjalistami z PGE w comiesięcznych ankietach. Zebrane informacje posłużą później do stworzenia przez PGE  oferty jak najlepiej dopasowanej do potrzeb różnych grup klientów. Do grona testerów może dołączyć każdy poprzez specjalnie stworzoną stronę internetową www.wlaczsienaprzyszlosc.pl

PGE sprzedaje energię z dodatkami przez Facebooka i Messengera

Grupa PGE, jako pierwsza firma z polskiej branży energetycznej, uruchomiła również narzędzie do komunikacji z klientami na portalu społecznościowym Facebook. Chatbot umożliwia milionom użytkowników Messengera, komunikatora zintegrowanego z Facebookiem, dobranie najkorzystniejszej i w pełni dopasowanej do swoich potrzeb oferty na sprzedaż energii i dodatkowych usług.

Na podstawie udzielonych w okienku konwersacji odpowiedzi klienta na precyzyjnie skonstruowane pytania, specjalnie zaprojektowany algorytm dokonuje obliczeń i odpowiednio je zakwalifikowuje. Po kilku sekundach w okienku Messengera pojawia się link do oferty sprzedażowej najlepiej spełniającej podane kryteria, umieszczonej na stronach  www.gkpge.pl oraz www.zapewniamyenergie.pl.

Staramy się być coraz bliżej wszystkich interesariuszy Grupy PGE, ale w centrum naszego zainteresowania niezmiennie umieszczamy obecnych i przyszłych klientów. Chatbot stanowi kolejny etap rozwoju obsługi klienckiej i rozwijania oferty sprzedażowej na Facebooku. Będziemy bacznie się przyglądać jak sprawdza się w praktyce. Zostawiamy sobie furtkę na doskonalenie i rozbudowę chatbota o kolejne funkcjonalności  – mówi Henryk Baranowski.

Materiały prasowe Grupa PGE