Forum Ekonomiczne w Krynicy – szukanie wspólnej płaszczyzny do rozwoju zjednoczonej Europy

Możliwość komentowania Forum Ekonomiczne w Krynicy – szukanie wspólnej płaszczyzny do rozwoju zjednoczonej Europy została wyłączona Aktualności, Biznes

 Niektórzy porównują Forum Ekonomiczne w Krynicy do swojego rodzaju regionalnego Davos, wśród nieco niższych gór. I w istocie tak jest –  to wydarzenie o międzynarodowej randze, które w mojej ocenie odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu wizji gospodarki Europy oraz Polski. W 1992 r. odbyła się pierwsza nieduża konferencja, a dzisiaj to ogromne przedsięwzięcie, w którym uczestniczą przedstawiciele z kilkudziesięciu państw świata.

Marcin Dudarski

Ogromną wartością Forum jest stworzenie platformy do konstruktywnej dyskusji. Taka forma dialogu między instytucjami publicznymi oraz reprezentantami biznesu jest kluczowa dla wzajemnego zrozumienia potrzeb, planów i funkcjonowania obu środowisk, a tym samym dla znalezienia rozwiązań dla ewentualnych problemów gospodarczych w Polsce oraz arenie międzynarodowej.

Tegoroczny temat przewodni forum „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?”przejawiał się w zasadzie na wszystkich płaszczyznach wydarzenia, co tym samym utwierdza nas w tym, jak wielka jest potrzeba znalezienia wspólnej płaszczyzny dla rozwoju gospodarki. Bez wątpienia możemy stwierdzić, iż nasza lokalna gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji, nie jesteśmy jednak niezależnym bytem w przestrzeni, ale krajem, który jest integralną a zarazem bardzo ważną cząstką gospodarki globalnej, która niestety będzie musiała przetrwać nadchodzący okres spowolnienia. Trudno określić dzisiaj w jakim stopniu, ale na pewno nie pozostanie to bez znaczenia dla Polski.

Dlatego w naszym wspólnym interesie leży wymiana opinii i doświadczeń na temat zmian oraz wyzwań gospodarczych, jakie w ostatnich latach zachodzą albo mogą zajść w naszych krajach. Obecnie funkcjonują dwie dość rozbieżne koncepcje: jedna zakłada integrację opartą na wspólnych wartościach, druga natomiast stawia na pierwszy plan współpracę przede wszystkim w obszarze gospodarczym. Takie spotkania jak Forum Ekonomiczne w Krynicy zwiększają naszą determinację w znalezieniu kompromisowych, wspólnych inicjatyw i konkretnych działań w różnych wymiarach, które pozwolą tworzyć pomyślną przyszłość dla Polski oraz zjednoczonej Europy.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone