EME Aero zainwestuje 800 mln złotych w Dolnie Lotniczej pod Rzeszowem

Możliwość komentowania EME Aero zainwestuje 800 mln złotych w Dolnie Lotniczej pod Rzeszowem została wyłączona Aktualności, Biznes

 

22 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie ogłoszono realizację nowego projektu inwestycyjnego branży lotniczej, który będzie realizowany przez EME Aero Sp. z o.o. w Jasionce. W uroczystości uczestniczył wiceminister inwestycji i rozwoju – Adam Hamryszczak.

Planowana inwestycja zakłada budowę zakładu prowadzącego prace w zakresie konserwacji, napraw i remontów lotniczych silników turbinowych. Nakłady finansowe konieczne do zrealizowania inwestycji wyniosą 800 mln złotych. Inwestycja przyczyni się do powstania 800 nowych miejsc pracy, w tym przynajmniej 130 dla osób z wyższym wykształceniem.

Przewidywana współpraca z lokalnymi uczelniami wyższymi oraz szkołami technicznymi, wysoki odsetek miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym oraz perspektywa zapewnienia stabilnego zatrudnienia oraz wpływów z podatków przez najbliższe 20-30 lat – sprawiają, że inwestycja stanowi przykład realizacji celów zawartych w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W swoim wystąpieniu wiceminister Adam Hamryszczak podkreślił istotne znaczenie inwestycji dla rozwoju regionu, kraju oraz branży lotniczej.

„To kolejny projekt realizowany na terenie Doliny Lotniczej. Główny jej cel stanowi przekształcenie południowo-wschodniej części kraju w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, dostarczający różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego najbardziej wymagającym klientom. Realizacja tej inwestycji ma także doprowadzić do zwiększenia liczby miejsc pracy oraz poprawy warunków życia mieszkańców regionu” – powiedział wiceminister Hamryszczak.

Dolina Lotnicza stanowi przykład modelowej współpracy pomiędzy przemysłem, ośrodkami naukowo-badawczymi, uczelniami i instytucjami publicznymi w celu stworzenia korzystnego klimatu inwestycyjnego, otoczenia biznesowego i infrastruktury dla rozwoju branży. Jest też pierwszym i największym polskim klastrem. Jego sukces oraz rozpoznawalność zarówno w kraju, jak i za granicą, w znacznej mierze przyczyniły się do promocji idei clusteringu i zwiększenia roli klastrów w rozwoju regionów oraz ich innowacyjności.

„Obecnie polski przemysł lotniczy ma bogatą ofertę eksportową zaawansowanych produktów lotniczych. Niemal w każdym samolocie pasażerskim na świecie jest przynajmniej jedna część, która została wyprodukowana w naszym kraju. Mam pewność, że dzięki takim inwestycjom jak ta, polska Dolina Lotnicza zyska jeszcze większy prestiż i znaczenie jako kluczowy region dla światowego przemysłu lotniczego” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju.