Dotacje na przyrodę i krajobraz w parkach narodowych

Możliwość komentowania Dotacje na przyrodę i krajobraz w parkach narodowych została wyłączona Aktualności

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej to priorytetowy program w ramach, którego NFOŚiGW przeznaczy dotacje na projekty parków narodowych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych. Dofinansowanie będzie możliwe nawet do 100 procent inwestycji, której założenie jest zgodne z kreowaną przez Ministerstwo Środowiska wizją racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi. Budżet ogłoszonego naboru to 10 mln zł.

fot. MC

Wnioski należy składać od 20 sierpnia 2018 r. do 29 marca 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków (10 mln zł). Dokumenty oceniane będą na bieżąco.

Pod uwagę będą brane dwa rodzaje przedsięwzięć. Chodzi o odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków w parkach narodowych oraz urządzeń i obiektów służących ich ochronie, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych. Przy czym beneficjenci muszą pamiętać, że do wsparcia nie kwalifikują się koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż. Ponadto parki narodowe będą mogły ubiegać się o dotacje na odtworzenie małej infrastruktury turystycznej, w tym udrożnienie i naprawę szlaków turystycznych (również zniszczonych bądź uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych).

Szczegóły naboru: TUTAJ