CSR czyli o biznesie, w którym liczy się nie tylko wynik!

Możliwość komentowania CSR czyli o biznesie, w którym liczy się nie tylko wynik! została wyłączona Biznes

O biznesie jako zjawisku dynamicznym i złożonym opowiada Ph.D. Paweł Jakub Kowalski

Ph.D. Paweł Jakub Kowalski

 

Biznes to zjawisko dynamiczne. Mało tego, mówi się wprost o filozofii biznesu aczkolwiek słowo „filozofia” niekoniecznie nosi znamiona dyscypliny naukowej. By zrozumieć istotę każdego zjawiska zawsze należy się odnieść do jego uwarunkowań a ściślej do jego założeń, najczęściej ukrytych czy wprost przemilczanych. Takim zjawiskiem jest także biznes!

No cóż, ludzie biznesu – a zatem ludzie czynu – zwykle nie mają czasu by zgłębiać istotę swojego działania.
By dobrze zrozumieć czym jest biznes trzeba się odnieść do tego co jest poza nim…Istotą biznesu – jak każdej ludzkiej aktywności – jest przede wszystkim osiąganie celów. Każdy kto prowadzi swój biznes doskonale o tym wie, że chodzi o tzw. cele biznesowe. Ale jak wszystko w naszym życiu także biznes ma także swoją cenę. Za uniezależnienie się od kaprysów natury, wskutek działania biznesu, zapłaciliśmy uniezależnieniem od społeczeństwa i cywilizacji a co za tym idzie często od etyki. Wzrost ekonomiczny, gospodarczy – w podstawowym rozumieniu – to efekt skutecznie prowadzonego biznesu. Dobry biznes w powszechnym mniemaniu to taki, który po prostu przynosi przede wszystkim wynik finansowy. Bo jak jak twierdzi trener rozwoju osobistego Larry Winget: „Liczy się tylko wynik!” Ale zdominowanie prawie wszystkich dziedzin życia
przez ekonomię doprowadziło już do tego, że światową gospodarką przestała rządzić logika podaży i popytu, tylko ataki paniki i euforii, za którymi podążają olbrzymie fale kapitału. Kiedy wolny rynek zamienił się w pole golfowe dla spekulantów? Tam gdzie spekulacja, tam pojawia się nieodpowiedzialność! Ale doskonale wiemy, że zwłaszcza w biznesie, liczy się przede wszystkim wiarygodność, która jest owocem zaufania. Pozwólmy sobie na przytoczenie myśli Adama Smith’a:
„Pragnienie, by być wiarygodnym, pragnienie przekonywania, przewodzenia i kierowania innymi zdaje się jednym z najsilniejszych z wszystkich naszych pragnień”.

Czym zatem jest – ogólnie rzecz ujmując – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu?

To konieczność określania innego wymiaru i istoty biznesu! Żadna dziedzina naszego życia nie może nas zdominować na tyle aby pozostałe jego dziedziny miały tylko i wyłącznie znaczenie instrumentalne. Ale niestety dynamiczny i niemal  nieograniczony rozwój ekonomiczny pokazał istotne ograniczenia i krótkowzroczność tego typu aktywności. Mało tego, owa dominacja ekonomii pokazała , że niewartościowanie samo w sobie stanowi wartość, a w ekonomii wielką wartość! Paradoksalnie dziedzina, która zajmuje się badaniem wartości, chce być niewartościująca. A kolejny paradoks polega na tym, że dziedzina wierząca w niewidzialną rękę rynku obawia się kontaktu z metafizyką. Czeski filozof Jan Patoćka pisze, że ponieważ troskę o duszę zastąpiła troska o rzeczy zewnętrzne, najważniejszymi osobistościami naszych czasów stali się ekonomiści. Ale zaznaczmy, że dla Hebrajczyków moralność oznacza najlepszą inwestycję z możliwych. A jedną z miar moralności nie mniej silną od egoizmu jest pragnienie współpracy i bezinteresownej wymiany! Już parę lat temu Peter Drucker podkreślał, że by dobrze prowadzić biznes trzeba żyć więcej niż w jednym świecie. Dlatego żyjąc jakby w „wielu światach” dostrzegamy jak inni ludzie myślą, żyją oraz pracują. Biznes nie jest samotną wyspą! Co więcej – dzięki innym światom – uzyskujemy inny wgląd w swoją osobę a także w swoje działanie, zaś w tym przypadku biznesowe.
Personifikując biznes, dzięki temu co jest „poza nim” odkrywamy jego istotę. Dlatego zaangażowanie prospołeczne biznesu – a zatem odnoszenie się do „innych światów”- na rzecz kultury, sztuki pomaga odkrywać prawdziwą wartość biznesu. By iść dalej tropem Drucker’a widzimy, że pisał on nie tylko o zarządzaniu czyli jak prowadzić biznes ale przede wszystkim o społeczeństwie. Nie bez przyczyny mówimy o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu! Człowiek biznesu ma być nie tylko menedżerem ale przede wszystkim …człowiekiem! Nie chodzi o utopię równego bogactwa, ale o świadomość, że każdy powinien mieć szansę takiej pracy,która jest wymagająca, twórcza, wciągająca i daje dochody wystarczające, by żyć.
Biznes to twórcze i ciekawego wyzwanie! To jest warunek stabilnego ładu. Zapomnieliśmy o tym i stworzyliśmy system niezrównoważony, który się sam przez własną równowagę wyniszcza czyli gdy biznes istnieje sam dla siebie i zaczyna być miarą wszystkiego. Po drugie trzeba wrócić do fundamentu porządku demokratycznego jakim jest postulat uczestnictwa. Ludzie coraz powszechniej czują,że to nie ich głos jest decydujący, ale głos pieniędzy, lobbystów wielkich korporacji, skorumpowanych mediów. Nie chodzi o to by człowiek biznesu był filozofem a filozof biznesmenem! Chodzi o to by nie uciekać przed refleksją przed którą uciec się nie da. A CSR jest chyba taką szansą gdzie spotykają się różne światy. To spotkanie będzie twórcze gdy będzie mądre, przemyślane a przede wszystkim pełne otwarcia i wzajemnego zrozumienia. A do tego śmiem twierdzić, jeszcze jest długa droga! Bo tam gdzie nie mamy na coś wpływu po prostu nie będziemy się angażować..! Ludzkie oblicze biznesu jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek!

PH.D. PAWEŁ JAKUB KOWALSKI  Zarządzanie rozwojem biznesu, inwestycje i finanse w Poznaniu, Polska. 

Wszystko ma własną filozofię. Moja filozofia życia polega na odkrywaniu potęgi idei rozwojowych, wartości, innowacji, ludzi z pasją, kreatywnością i determinacją! Najważniejsza jest uczciwość biznesu, człowieka i etyki. Biznes oznacza połączenie właściwej strategii, wizji, wartości, ludzi i pasji! Tylko dobra filozofia życia i pracy czyni nas szczęśliwymi!