Chcesz być w Przemyśle 4.0 – najpierw zainwestuj w pracowników

Możliwość komentowania Chcesz być w Przemyśle 4.0 – najpierw zainwestuj w pracowników została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, It

Z Tomaszem Haidukiem, prezesem zarządu Instytutu Industry 4.0 rozmawia Ryszard Żabiński

Tomasz Haiduk, prezes zarządu Instytutu Industry 4.0 fot. mat. prasowe

Czym zajmuje się Instytut Industry 4.0?

Instytut świadczy usługi doradcze z zakresu Industry 4.0, Lean Management / Kaizen, zarządzania zmianą. Przygotowujemy przedsiębio rstwa do tego, aby rozwijały się w środowisku cyfrowym, wykorzystywały możliwości jakie dają technologie cyfrowe, umiały funkcjonować w Przemyśle 4.0. Od początku kariery zawodowej związany jestem z sektorem przemysłowym. Przez wiele lat związany byłem z firmą Siemens, gdzie jako Członek Zarządu i Dyrektor Sektora Industry odpowiadałem za rozwój sprzedaży dla polskich przedsiębiorstw. Zespół Instytutu Industry 4.0 stanowią również eksperci związani ze środowiskiem naukowym m.in. Politechniki Warszawskiej. Kieruje nimi prof. Mariusz Bednarek.

Czy przedsiębiorstwa działające w naszym kraju są dobrze przygotowane do czwartej rewolucji przemysłowej?

W dużych międzynarodowych korporacjach, nie ma z tym problemu. Grupy niemieckie, francuskie, japońskie, czy hiszpańskie budują nowoczesne fabryki w naszym kraju i od razu przenoszą do nich nową kulturę korporacyjną , sposoby zarządzania stosowane w Przemyśle 4.0. Doskonale wiedzą o tym, że same, choćby najnowocześniejsze rozwiązania, linie technologiczne, robotyzacja, wymagają również rewolucji w zarządzaniu. W polskich, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstwach, dominuje niestety inne podejście. Obserwujemy, że inicjatywę przejmują technokracji. Uważa się, że samo zakupienie najnowocześniejszych linii technologicznych wystarczy. Widzimy w takich firmach zapał, chęć uczestniczenia w czwartej rewolucji przemysłowej, ale nie zauważa się ogromnej bariery w postaci obawy ludzi przed zmianą, tego że nie będą umieli odnaleźć się w nowym środowisku Przemysłu 4.0. Niestety zdaża się, żefirma decyduje się na zakup ultranowoczesnej linii technologicznej za 5-8 mln euro, a nie inwestuje 100 tys. złotych w przygotowanie menedżerów do pracy w zupełnie nowym środowisku.

Jak można pomóc takim firmom?

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych trzeba przygotować pracowników. Oferujemy pakiet szkoleniowy Menedżer 4.0 przeznaczony dla wybranych przez kierownictwo grupy 8-12 menedżerów, którzy będą później ambasadorami Przemysłu 4.0., będą umieli wdrażać nowoczesne systemy zarządzania, przekonywać ludzi do zmiany. Z naszych badań wynika, że w wielu firmach, które zastosowały najnowocześniejsze narzędzia technologiczne Przemysłu 4.0., ale nie przygotowały do tego pracowników, nie osiągano zamierzonych efektów. Na drugim biegunie mamy przykłady firm dobrze przygotowanych do takich zmian, w których pracownicy nawet aktywnie uczestniczyli we współtworzeniu zamawianych dla ich przedsiębiorstw linii technologicznych. Później nie mogli się doczekać kiedy wreszcie przyjedzie do ich firmy zamówiona linia. Przy drugim podejściu, gdy ludzie są zaangażowani i przygotowani, efekty ekonomiczne jakie osiąga przedsiębiorstwo są imponujące. Z naszych doświadczeń wynika, że np. dochodzenie do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych nowoczesnej linii technologicznej można skrócić o połowę. Warto zatem zainwestować w ludzi, w przygotowanie ich do Przemysłu 4.0, bo nie kosztuje to wiele, a bardzo się opłaca.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone