Centralny Port Komunikacyjny – współpraca z lotniskami regionalnymi

Możliwość komentowania Centralny Port Komunikacyjny – współpraca z lotniskami regionalnymi została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Kraków Airport pełnił rolę gospodarza jed­nego z najważniejszych wydarzeń w branży lotniczej, 12 edycji ACI Europe’s Regional Airports’ Conference and Exhibition. Orga­nizatorem spotkania był Airport Council International (ACI). W Krakowie zebrała się kadra menadżerska zarządzająca lot­niskami regionalnymi w Europie. Przybyli delegaci oraz eksperci z ponad 25 krajów, nie zabrakło również przedstawicieli lotnisk oraz operatorów portów lotniczych.

ACI fot. mat. prasowe

Konferencja trwała od 20 do 22 maja 2019 roku, podczas tych trzech dni zostało poruszonych wiele ważnych dla branży tematów.

– Przed branżą lotniczą stoją wielkie wy­zwania, społeczno-polityczne, jak Brexit, ale także technologiczne, innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska. Wychodzi­my naprzeciw tym wszystkim wyzwaniom, dyskutujemy o perspektywie najbliższych dwudziestu, trzydziestu lat: jak ma wyglą­dać branża. – mówił Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Podczas prezentacji i dyskusji panelowych omówiono kwestie dotyczące siatki połą­czeń, usług pozalotniczych i najnowszych trendów w lotnictwie. Poruszono kwestię dynamicznie rosnącego ruchu pasażer­skiego oraz nowych technologii, automa­tyzacji procesów i podnoszenia standar­dów usług, mających usatysfakcjonować coraz większą liczę podróżnych.

Podczas konferencji odbył się m.in. panel dyskusyjny z udziałem Mikołaja Wilda, pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego RP. CPK to temat, który dotyka nie tylko polskich portów regionalnych, ale również innych europejskich portów lotniczych, gdyż jego budowa może spowodować wiele zmian w branży. Minister Wild zapewniał, że jest to szansa na rozwój całego sektora lotni­czego w Europie Środkowo-Wschodniej.

ACI fot. mat. prasowe

Podczas konferencji ACI powiedział także, że: „rolą całego systemu jest zapewnienie najlepszej możliwej oferty komunikacyj­nej także i dla mieszkańców regionów. Centralny Port Komunikacyjny, czyli Port Solidarność jest inwestycją planowaną z myślą o poprawie dostępności do usług lotniczych; będzie współpracował z istnie­jącymi regionalnymi lotniskami w Polsce”.

Dyrektor Generalny ACI Europe Olivier Jankovec zapewniał:

– Nie martwię się, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego zaszkodzi portom regionalnym – mówił Olivier Jankovec.

– Obecnie najważniejszym wyzwaniem dla portów regionalnych jest ciągle rosnący ruch pasażerski i konieczność zapewnie­nia odpowiedniej przepustowości lotnisk. Znajdzie się miejsce dla wszystkich.

Budowy CPK nie obawia się także prezes zarządu Kraków Airport Radosław Wło­szek. W trakcie trwania drugiej edycji ACI wypowiedział się na temat CPK i szans z nim związanych.

– Odpowiedzią na wzrastający ruch pasażerski jest nie tylko projekt Central­nego Portu Komunikacyjnego, ale także modernizacja Kraków Airport. Przyjęty Plan Generalny krakowskiego lotniska to strategia rozwoju lotniska, opracowana już po decyzji o budowie CPK. Zakłada ona dalszą modernizację portu w Balicach, jako lotniska regionalnego. – powiedział Radosław Włoszek. Według założeń Planu krakowskie lotnisko, które w 2018 r. jako pierwszy polski port regionalny obsłużyło prawie 7 mln pasażerów, w ciągu dwóch dekad będzie w stanie przyjąć ok. 12 mln podróżnych. Dla Krakowa CPK będzie szansą i impulsem dodatkowego napływu pasażerów. W Polsce potrzebny jest lotniczy hub – Centralny Port Komunikacyjny. W systemie transportu lotniczego zupełnie inną rolę spełnia hub, a inną lotniska regio­nalne. W Europie mamy wiele przykładów świetnie rozwijających się portów regio­nalnych, takich jak np. Norymberga, które znakomicie współpracują z dużym hubem. Jestem przekonany, że w Polsce uda nam się stworzyć podobny model oparty na sku­tecznej współpracy – dodał prezes zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone