Blockchain, czyli kopernikański przewrót w obrocie dokumentami

Możliwość komentowania Blockchain, czyli kopernikański przewrót w obrocie dokumentami została wyłączona Aktualności, Prawo i Podatki

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wraz z firmą technologiczną Billon wprowadzają na rynek unikatowe na światową skalę rozwiązanie blockchainowe opracowane przez polskich inżynierów. Dzięki technologii stworzonej przez Billon, dwie polskie firmy dokonują „kopernikańskiego przewrotu” w obrocie dokumentami. Klienci banków otrzymają gwarancję niezmienności dotyczących ich dokumentów oraz dostęp do nich nawet po ustaniu relacji z bankiem.

Dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A.

Unikalna technologia blockchain już w tym roku

W IV kwartale 2017 r. BIK i Billon rozpoczęły prace nad sektorowym rozwiązaniem problemu tzw. trwałego nośnika informacji, zdefiniowanego przez szereg regulacji i dyrektyw unijnych, takich jak  RODO oraz najnowszych rozporządzeń MIFID II i IDD. Obie firmy już w tym roku wprowadzą – nie tylko w instytucjach finansowych – nowoczesną i unikatową technologię blockchain Billona do przechowywania i przesyłania dokumentów na trwałym nośniku, z pełnym zabezpieczeniem przed ingerencją jednej strony w treść dokumentu. Dokumenty są zapisywane bezpośrednio na blockchainie i to jest właśnie
podstawowa przewaga nowego rozwiązania.

Oprogramowanie firmy Billon pozwala też  na realizację dodatkowych usług w szczególności elektronicznego potwierdzenia doręczenia oraz zdalnego zawierania umów online. Inicjatywa wypłynęła z potrzeby regulacyjnej, a korzyści z tego rozwiązania odczują także klienci indywidualni, korzystający z usług bankowych. Partnerstwo z BIK, które w ciągu 20 lat obecności na polskim rynku zgromadziło w swojej bazie około 146 milionów historii kredytowych ponad 24 milionów Polaków, stwarza niespotykaną dotąd przestrzeń i nową jakość zarządzania dokumentami klientów. Wykorzystanie technologii blockchain zagwarantuje klientowi banku niezmienność opublikowanego dokumentu oraz łatwy dostęp do dokumentów nawet po ustaniu relacji z bankiem.

Warto dodać, że rozwiązanie blockchain może być stosowane nie tylko w sektorze finansowym, ale również przez takie instytucje, jak firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe czy energetyczne. Rozwiązanie BIK to pierwszy krok do wprowadzenia masowego wykorzystania technologii blockchain w zakresie zarządzania dokumentami.

 

Czym jest blockchain?

Blockchain to specyficzny rodzaj rozproszonej księgi głównej, rozpiętej pomiędzy wieloma niezależnymi od siebie węzłami (należącymi do jednego lub wielu przedsiębiorców), który dodatkowo wyposażony jest w matematyczne mechanizmy wiązania danych ze sobą.

Dane w blockchainie zapisywane są w blokach połączonych ze sobą formułami matematycznymi tak, że tworzą łańcuch. Poszczególne elementy łańcucha są ze sobą nierozerwalnie związane za pomocą sum kontrolnych. Jakakolwiek próba podmiany bloku, czyli fałszerstwa danych, jest niemożliwa, ponieważ raz uzgodnionego fragmentu łańcucha nie da się nadpisać. Jakakolwiek zmiana w bloku powoduje bowiem zmianę sumy kontrolnej, a więc de facto wygenerowanie nowego fragmentu łańcucha, co zostaje odnotowane przez wszystkich pozostałych uczestników systemu. Oprócz danych, które są do niego dodawane, blockchain zapisuje także operacje na danych, dlatego też określany jest mianem rejestru. Tak zapisanej historii wydarzeń nie da się w żaden sposób zmodyfikować. Dlatego też sieć daje gwarancję niezmienności i integralności danych.

 

Udany pilotaż nowej technologii

Zarówno BIK, jak i Billon są przekonane o możliwości wprowadzenia technologii blockchain firmy Billon do powszechnego użytku w Polsce, co wykazał przeprowadzony w IV kwartale 2017 r. pilotaż tego rozwiązania. Testy, w których aktywnie uczestniczyły polskie banki, potwierdziły, że blockchain opracowany przez Billon spełnia wymogi trwałego nośnika informacji. Ponadto przeprowadzone testy dowiodły łatwość implementacji rozwiązania, jak również jego dużą wydajność na poziomie 5 milionów publikacji dokumentów w ciągu 1 doby, co spełnia potrzeby największych instytucji finansowych w Polsce.

Współpraca BIK z firmą Billon ma charakter długofalowy. Wierzymy, że wykorzystanie technologii blockchain, opracowanej wedle wspólnych innowacyjnych założeń, pomoże sektorowi finansowemu zoptymalizować i unowocześnić efektywną komunikację z klientem. Nasze rozwiązanie będzie można wykorzystać także do realizacji innych usług, m.in. elektronicznego doręczenia z aktywnym potwierdzeniem oraz zdalnego zawierania umów online. Rozwiązanie spełnia wymogi prawne trwałego nośnika informacji, jak również wymogi unijnej dyrektywy RODO, która zacznie obowiązywać już wkrótce.

 

Nowe korzyści dla klientów

Oprócz niezmienności zapisanych danych, kluczowe z punktu widzenia trwałego nośnika są rozszerzone prawa obywateli do dysponowania swoimi danymi:

  • „prawo do bycia zapomnianym”, skierowane do obywateli, którzy życzą sobie, by ich dane osobowe zostały usunięte przez dany podmiot przetwarzający,
  • uprawnienie do żądania przeniesienia danych,
  • wzmocnione prawo dostępu i wglądu obywatela w jego dane,
  • prawo do przeniesienia danych – klient ma swobodę dysponowania nimi i może w bardzo łatwy sposób zmienić dostawcę usług, wyciągając dane od
    starego i przekazując nowej firmie.

Na mocy nowych przepisów, administrator danych jest także zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa (zarówno osobie, której naruszenie dotyczy, jak i właściwemu organowi nadzorczemu), prowadzenia szczegółowej inwentaryzacji danych i dokumentacji ich przetwarzania, a także zakazu ich przesyłania poza Unię Europejską. Złamanie którejkolwiek z tych zasad będzie zagrożone wysokimi karami finansowymi. System trwałego nośnika musi zatem nie tylko umożliwiać przesyłanie do klientów dokumentów oraz zapewniać dostęp do nich w niezmienionej postaci tak długo, jak wynika to z możliwości wystąpienia roszczeń, lecz także dawać wgląd w transakcje nadzorcom i regulatorom rynku oraz umożliwiać zrealizowanie praw wynikających z RODO.

 

Gwarancja niezmienności danych

Dokumenty publiczne i spersonalizowane takie, jak cenniki, regulaminy, warunki świadczenia usług, mają zagwarantowaną niezmienność dzięki nadaniu im funkcji skrótu SHA-256. Skróty stają się parametrem dokumentu w blockchainie – jeśli dokument zostanie podmieniony, funkcja skrótu dla dokumentu prawdziwego i podmienionego będzie różna,  co pozwoli na natychmiastowe wykrycie podmiany dokumentu na inną wersje..

W tak skonstruowanej sieci jakakolwiek próba zmiany dokumentu na jednym z węzłów, powoduje powstanie powiadomienia o nowej wersji dokumentu, co uniemożliwia  zmianę dokumentu bez wiedzy konsumenta. Zasada nieograniczonego dostępu realizowana jest poprzez przechowywanie publikowanych dokumentów w rozproszonych i zwielokrotnionych węzłach systemu. Funkcje, informacje oraz zdarzenia zapisywane w blockchain przechowywane są w blokach nierozerwalnie związanych ze sobą w tzw. łańcuchach, co w połączeniu z rozproszeniem w wielu miejscach daje gwarancję integralności i niezaprzeczalności zapisanych informacji. Odcięcie jednego lub większej liczby węzłów nie powoduje utraty dostępu do dokumentów.