41 mln zł dotacji dla Ostrowa Wielkopolskiego

Możliwość komentowania 41 mln zł dotacji dla Ostrowa Wielkopolskiego została wyłączona Inwestycje

Spółka WODKAN SA będzie realizować największy w Ostrowie Wielkopolskim projekt inwestycyjny, wart blisko 80 mln zł. Na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 41 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowiska” na lata 2014-2020.

– Spółka WODKAN SA wpisuje się w ofensywę inwestycyjną, realizowaną przez miasto – mówi prezes, Marek Karolczak. – To ogromny projekt, który pozwoli nam na modernizację dwóch ważnych obiektów: Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków, a także modernizację sieci i wprowadzenie rozwiązań smart city.

Dofinansowanie, jakie uzyskała spółka WODKAN SA, to 65% kosztów kwalifikowanych. W ramach tego projektu WODKAN SA przeprowadzi modernizację Stacji Uzdatniania Wody, renowację magistral wodociągowych, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wprowadzi inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz zmodernizuje rurociągi tłoczne ścieków z Ostrowa Wielkopolskiego do Rąbczyna.

Projekt uporządkuje także gospodarkę ściekową i osadową na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie, a także pozwoli na wybudowanie odnawialnych źródeł energii oraz zakup sprzętu i samochodów specjalistycznych.

– To wspaniała wiadomość i bardzo dobry dzień dla Ostrowa Wielkopolskiego – mówi prezydent miasta, Beata Klimek. – Pieniądze zewnętrzne, które płyną do naszej miejscowości, zawsze ogromnie cieszą, bo to zwieńczenie naszej ciężkiej pracy przy przygotowywaniu projektów inwestycyjnych i wniosków o dofinansowanie. Teraz ta satysfakcja jest ogromna, bo to największe w historii Ostrowa Wielkopolskiego pieniądze unijne, jakie udało nam się pozyskać.